Μενού

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018

Τα απαραίτητα υλικά και εφόδια που θα χρειαστούν οι μαθητές/τριες του Γυμνασίου για τη σχολική χρονιά 2017-2018 θα ανακοινωθούν στον παρόντα ιστότοπο της Σχολής τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου 2017.