Η Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’Arc

Το ιδιωτικό σχολείο Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’ Arc βρίσκεται στον Πειραιά. Σήμερα λειτουργούν Προνήπιο, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Η Σχολή διοικείται από την καθολική Μοναστική Κοινότητα των Αδελφών του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως S.J.A.

 • Καινοτομία – Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι & τεχνολογικά μέσα

 • Αριστεία – Είμαστε περήφανοι για τα παιδιά μας και τις επιτυχίες τους!

 • Παράδοση – Από το 1859

 • Προνήπιο | Νηπιαγωγείο | Δημοτικό | Γυμνάσιο | Λύκειο

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Η ελευθερία κάθε ανθρώπου αποτελεί αποφασιστικό κριτήριο για την ποιότητα της κοινωνικής του ζωής.

Η εκπαιδευτική ομάδα έχει χρέος να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν την ακριβή γνώση και τη σωστή διάκριση της έννοιας της ελευθερίας.
Να δώσει ευκαιρίες να εξασκήσουν και να βιώσουν οι νέοι τη σωστή ελευθερία αρχίζοντας από τη ζωή της τάξης και του σχολείου που καλλιεργούν το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
Επιδιώκεται απλότητα, σεμνότητα και διακριτικότητα στις καθημερινές σχέσεις.

Το σχολείο διαπαιδαγωγεί, όταν μαθαίνει τους νέους να γνωρίζουν τον εαυτό τους, να σέβονται τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου.

Οι εκπαιδευτικοί βοηθούν με την παρότρυνση, την εμψύχωση, την πραότητα.
Προσκαλούν τους νέους να συμμετάσχουν σε εργασίες επιτροπών, συλλόγων και απαιτούν παρουσιάσεις και αποφάσεις.
Απαιτούν εργατικότητα, αίσθηση χρέους, πειθαρχία.
Βοηθούν τα παιδιά και τους νέους να γίνουν υπεύθυνοι απαιτώντας αυτοαξιολόγηση και αυτοκριτική.

Μια από τις πιο δυνατές επιθυμίες καθενός είναι να βλέπει ότι ο ίδιος είναι διακριτός και αναγνωρίζεται από τους άλλους, επειδή είναι συνδυασμένο το πρόσωπό του με την προσωπική του ιστορία, τις δεξιότητές του, την ιδιοτροπία του, μέχρι και τους πόνους του και τις ανικανότητές του.

· Κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας ενθαρρύνει, δείχνει εμπιστοσύνη και αποδίδει σεβασμό στη μοναδικότητα του ανθρώπινου προσώπου όποιας ηλικίας, στην καταγωγή, στη θρησκεία και στις πνευματικές ικανότητες ή αδυναμίες.

Η αντίληψη αυτή διδάσκεται, εμπνέεται, ενδυναμώνεται κάθε στιγμή, είτε πρόκειται για την ώρα της εξέτασης, του διαλείμματος ή της προσωπικής επικοινωνίας ακόμη και της επίπληξης.
Επίσης, ο εκπαιδευτικός αναζητά, μέσα από διαφορετικές δραστηριότητες, τα κρυφά ταλέντα του κάθε παιδιού, τις καλλιτεχνικές, πνευματικές, αθλητικές ικανότητές του.
Στηρίζει τους μαθητές με ιδιαίτερες δυσκολίες: μαθησιακές, οικονομικές, πολιτισμικές, πνευματικές και άλλες ώστε να αποφευχθεί κάθε βίαιη και προβληματική συμπεριφορά.

Η έννοια της ευγένειας παραπέμπει σε άνθρωπο εκλεκτό και ανώτερο και επιτρέπει να δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ όλων, μέσα αλλά και έξω από το σχολείο.

Καμιά ανθρώπινη ομάδα δεν μπορεί να ζήσει αρμονικά χωρίς να υιοθετήσει κανόνες συμβίωσης, κώδικες συμπεριφοράς, ανεκτικότητα προς τους άλλους.

Εναπόκειται στους εκπαιδευτικούς μας να επιμείνουν στην αξία της προσπάθειας και της άμιλλας, αντιτιθέμενοι στον απομονωτισμό που δυστυχώς επικρατεί στις μέρες μας.
Επιδιώκεται συνεργασία και αλληλεγγύη ανάμεσα στους διδάσκοντες, στους εργαζομένους στη Σχολή και στους μαθητές. Το οικογενειακό και φιλικό πνεύμα διευκολύνει τη συνεργασία και οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού.

Η επιθυμία να αγαπά και να αγαπιέται βρίσκεται στην καρδιά του κάθε ανθρώπου.

Η αγάπη διώχνει τη μοναξιά, φωτίζει την ουσία της ζωής και δίνει στην κάθε ανθρώπινη πράξη αληθινό νόημα.

Η αγάπη δεν διδάσκεται, δεν επιβάλλεται, δεν ορίζεται, όμως καλλιεργείται με την προτροπή, την πνευματική άσκηση, τη συνέπεια, την αυτοπειθαρχία και το παράδειγμα των ενηλίκων που αποτελεί μόνιμη βοήθεια για τα παιδιά, τους μαθητές μας.

Η αγάπη του δάσκαλου προς τους μαθητές του, η προσέγγισή τους μέσα από όλες τις ευκαιρίες της σχολικής ζωής, με αγάπη και ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση τους είναι αυτή που ερευνά διαρκώς, μέχρι να πετύχει την πλήρη άνθηση των πνευματικών, νοητικών, ηθικών και ψυχικών δυνατοτήτων, που υπάρχουν μέσα τους. Πρόκειται για μια στάση προσωπικού ενδιαφέροντος και απασχόλησης εκ μέρους όλων των συντελεστών του έργου της εκπαίδευσης.

 • Επιδιώκει την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και χριστιανικού ήθους, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτισμικά προβλήματα.
 • Ενισχύει το ενδιαφέρον και τη συμπαράσταση στον συνάνθρωπο μας.
 • Η διαπαιδαγώγηση είναι πριν από όλα πράξη αγάπης. Ο εκπαιδευτικός μεταβιβάζει στους νέους, με την εμπιστοσύνη του, την αγάπη που του εμφύσησε ο Θεός.

Οι παιδαγωγοί ξέρουν, ότι ένας σημαντικός αριθμός των δυσκολιών που ζουν οι νέοι, προέρχονται από την έλλειψη στοργής.

Πρόκειται για πρόγραμμα καθαρά παιδαγωγικό, που απαιτεί εκλεκτούς και αφοσιωμένους δασκάλους για να το υπηρετήσουν , που θα συμπονούν, θα επαγρυπνούν και θα παραστέκονται σε όλους τους χώρους και τις μορφές της σχολικής ζωής.

Έργο αγάπης είναι όλος ο χώρος του Σχολείου

165 ΧΡΟΝΙΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΗΘΟΣ

ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Scroll
Ιδιωτικό σχολείο - Ελληνογαλλική σχολή Jeanne d'Arc

Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’Arc

Μέλος των σχολείων του Τάγματος των Αδελφών του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως στην Ελλάδα

Ελληνογαλλική Σχολή - Saint Joseph Πεύκη

Saint Joseph Πεύκης

Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d'Arc

Jeanne d’Arc Πειραιάς

Ελληνογαλλική Σχολή - Saint Joseph Βόλος

Saint Joseph Βόλος

Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d'Arc

Το Τάγμα των Αδελφών του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως

Το έργο των Αδελφών του Τάγματος του Αγίου Ιωσήφ είναι μεγάλο και ουσιαστικό. Ιδιαίτερα πλούσιες και πρωτότυπες είναι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητές τους, απολύτως αντάξιες των προσδοκιών της ιδρύτριας του Τάγματος Αγίας Αιμιλίας.

Παντού ανάμεσα σε εκείνους που είναι απομονωμένοι, ανάμεσα σε εκείνους που είναι φτωχοί, οι αδελφές επιδιώκουν να κάνουν τη γέννηση του Θεού δυνατή για τον άνθρωπο με τον τρόπο που το έκανε ο Ιωσήφ. Οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, οι αδελφές γίνονται μάρτυρες της άπειρης τρυφερότητας Του Πατέρα για την ανθρωπότητα, έτσι ώστε μέσω της αγάπης Του που φανερώνουν, οι άνθρωποι μπορούν να αναγνωρίσουν το εξαιρετικό μεγαλείο της κλίσης τους. Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’Arc

Άγιος Ιωσήφ της Εμφανίσεως

Η Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’Arc

Το ιδιωτικό σχολείο Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’ Arc βρίσκεται στον Πειραιά. Σήμερα λειτουργούν Προνήπιο, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Η Σχολή διοικείται από την καθολική Μοναστική Κοινότητα των Αδελφών του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως S.J.A.

 • Καινοτομία – Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι & τεχνολογικά μέσα

 • Αριστεία – Είμαστε περήφανοι για τα παιδιά μας και τις επιτυχίες τους!

 • Παράδοση – Από το 1859

 • Προνήπιο | Νηπιαγωγείο | Δημοτικό | Γυμνάσιο | Λύκειο

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Η ελευθερία κάθε ανθρώπου αποτελεί αποφασιστικό κριτήριο για την ποιότητα της κοινωνικής του ζωής.

Η εκπαιδευτική ομάδα έχει χρέος να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν την ακριβή γνώση και τη σωστή διάκριση της έννοιας της ελευθερίας.
Να δώσει ευκαιρίες να εξασκήσουν και να βιώσουν οι νέοι τη σωστή ελευθερία αρχίζοντας από τη ζωή της τάξης και του σχολείου που καλλιεργούν το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
Επιδιώκεται απλότητα, σεμνότητα και διακριτικότητα στις καθημερινές σχέσεις.

Το σχολείο διαπαιδαγωγεί, όταν μαθαίνει τους νέους να γνωρίζουν τον εαυτό τους, να σέβονται τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου.

Οι εκπαιδευτικοί βοηθούν με την παρότρυνση, την εμψύχωση, την πραότητα.
Προσκαλούν τους νέους να συμμετάσχουν σε εργασίες επιτροπών, συλλόγων και απαιτούν παρουσιάσεις και αποφάσεις.
Απαιτούν εργατικότητα, αίσθηση χρέους, πειθαρχία.
Βοηθούν τα παιδιά και τους νέους να γίνουν υπεύθυνοι απαιτώντας αυτοαξιολόγηση και αυτοκριτική.

Μια από τις πιο δυνατές επιθυμίες καθενός είναι να βλέπει ότι ο ίδιος είναι διακριτός και αναγνωρίζεται από τους άλλους, επειδή είναι συνδυασμένο το πρόσωπό του με την προσωπική του ιστορία, τις δεξιότητές του, την ιδιοτροπία του, μέχρι και τους πόνους του και τις ανικανότητές του.

· Κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας ενθαρρύνει, δείχνει εμπιστοσύνη και αποδίδει σεβασμό στη μοναδικότητα του ανθρώπινου προσώπου όποιας ηλικίας, στην καταγωγή, στη θρησκεία και στις πνευματικές ικανότητες ή αδυναμίες.

Η αντίληψη αυτή διδάσκεται, εμπνέεται, ενδυναμώνεται κάθε στιγμή, είτε πρόκειται για την ώρα της εξέτασης, του διαλείμματος ή της προσωπικής επικοινωνίας ακόμη και της επίπληξης.
Επίσης, ο εκπαιδευτικός αναζητά, μέσα από διαφορετικές δραστηριότητες, τα κρυφά ταλέντα του κάθε παιδιού, τις καλλιτεχνικές, πνευματικές, αθλητικές ικανότητές του.
Στηρίζει τους μαθητές με ιδιαίτερες δυσκολίες: μαθησιακές, οικονομικές, πολιτισμικές, πνευματικές και άλλες ώστε να αποφευχθεί κάθε βίαιη και προβληματική συμπεριφορά.

Η έννοια της ευγένειας παραπέμπει σε άνθρωπο εκλεκτό και ανώτερο και επιτρέπει να δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ όλων, μέσα αλλά και έξω από το σχολείο.

Καμιά ανθρώπινη ομάδα δεν μπορεί να ζήσει αρμονικά χωρίς να υιοθετήσει κανόνες συμβίωσης, κώδικες συμπεριφοράς, ανεκτικότητα προς τους άλλους.

Εναπόκειται στους εκπαιδευτικούς μας να επιμείνουν στην αξία της προσπάθειας και της άμιλλας, αντιτιθέμενοι στον απομονωτισμό που δυστυχώς επικρατεί στις μέρες μας.
Επιδιώκεται συνεργασία και αλληλεγγύη ανάμεσα στους διδάσκοντες, στους εργαζομένους στη Σχολή και στους μαθητές. Το οικογενειακό και φιλικό πνεύμα διευκολύνει τη συνεργασία και οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού.

Η επιθυμία να αγαπά και να αγαπιέται βρίσκεται στην καρδιά του κάθε ανθρώπου.

Η αγάπη διώχνει τη μοναξιά, φωτίζει την ουσία της ζωής και δίνει στην κάθε ανθρώπινη πράξη αληθινό νόημα.

Η αγάπη δεν διδάσκεται, δεν επιβάλλεται, δεν ορίζεται, όμως καλλιεργείται με την προτροπή, την πνευματική άσκηση, τη συνέπεια, την αυτοπειθαρχία και το παράδειγμα των ενηλίκων που αποτελεί μόνιμη βοήθεια για τα παιδιά, τους μαθητές μας.

Η αγάπη του δάσκαλου προς τους μαθητές του, η προσέγγισή τους μέσα από όλες τις ευκαιρίες της σχολικής ζωής, με αγάπη και ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση τους είναι αυτή που ερευνά διαρκώς, μέχρι να πετύχει την πλήρη άνθηση των πνευματικών, νοητικών, ηθικών και ψυχικών δυνατοτήτων, που υπάρχουν μέσα τους. Πρόκειται για μια στάση προσωπικού ενδιαφέροντος και απασχόλησης εκ μέρους όλων των συντελεστών του έργου της εκπαίδευσης.

 • Επιδιώκει την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και χριστιανικού ήθους, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτισμικά προβλήματα.
 • Ενισχύει το ενδιαφέρον και τη συμπαράσταση στον συνάνθρωπο μας.
 • Η διαπαιδαγώγηση είναι πριν από όλα πράξη αγάπης. Ο εκπαιδευτικός μεταβιβάζει στους νέους, με την εμπιστοσύνη του, την αγάπη που του εμφύσησε ο Θεός.

Οι παιδαγωγοί ξέρουν, ότι ένας σημαντικός αριθμός των δυσκολιών που ζουν οι νέοι, προέρχονται από την έλλειψη στοργής.

Πρόκειται για πρόγραμμα καθαρά παιδαγωγικό, που απαιτεί εκλεκτούς και αφοσιωμένους δασκάλους για να το υπηρετήσουν , που θα συμπονούν, θα επαγρυπνούν και θα παραστέκονται σε όλους τους χώρους και τις μορφές της σχολικής ζωής.

Έργο αγάπης είναι όλος ο χώρος του Σχολείου

Ελληνογαλλική σχολή Saint Joseph Πεύκης

Ιδιωτικό σχολείο

Προνήπιο
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Γαλλικά
Αγγλικά

Jeanne d'Arc - Ιδιωτικό σχολείο

Ιδιωτικό σχολείο

Προνήπιο
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Γαλλικά
Αγγλικά

Ελληνογαλλική σχολή Saint Joseph Βόλος

Ιδιωτικό σχολείο

Νηπιαγωγείο
Δημοτικό

British Council
Η Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’Arc Έχει κερδισει την ανανέωση της πιστοποίησης International School Award ως αναγνώριση της εξέχουσας αναπτυξης της διεθνούς διάστασης στο πρόγραμμα σπουδών της. Διάβασε περισσότερα για τα μαθήματα αγγλικών

Ιδιωτικό σχολείο - Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d'Arc

École Jeanne d’Arc

Ιδιωτικό Σχολείο

Ιδιωτικό Σχολείο Jeanne d'ArcΤα νέα της σχολής μας!

Ιδιωτικό Σχολείο Jeanne d'ArcΛύκειο – Ανακοινωσεις!

 • Υψηλές Βαθμολογίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024
  Υψηλές Βαθμολογίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

  Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ελληνογαλλικής Σχολής "Jeanne d'Arc" πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες για ακόμα μία χρονιά και τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων μάς δικαίωσαν! Οι τελειόφοιτοί μας αποκτούν πρόσβαση σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εξασφαλίζουν και φέτος την είσοδό τους στις σχολές προτίμησής τους!...

 • Συγκινητικές ομιλίες, αναμνήσεις, ευχές, μουσική, στιγμές από τη μαθητική ζωή και βραβεύσεις περιλάμβανε η Τελετή Αποφοίτησης των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ Λυκείου της Ελληνογαλλικής Σχολής “Jeanne d’Arc” του σχολικού έτους 2023-24, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου – Λυκείου, την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024....

 • Το Σχολείο μας έχει ως αποστολή την ολοκληρωμένη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των εφήβων. Για τον σκοπό αυτό επιδιώκει με κάθε ευκαιρία να δίνει στις μαθήτριες και τους μαθητές εναύσματα για περαιτέρω εμβάθυνση σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα αλλά και για την καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και του γόνιμου διαλόγου. [...]

 • Συγκινητικός ο απόηχος της συμμετοχής ομάδας μαθητριών/των μας της Β’ Λυκείου στο 8ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Λογοτεχνίας με θέμα «Γιάννης Ρίτσος, ο ποιητής της Ρωμιοσύνης», που διοργανώθηκε από το Ζωγράφειο Λύκειο στην Κωνσταντινούπολη και τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στις 17-21 Απριλίου. [...]

Ιδιωτικό Σχολείο Jeanne d'ArcΓυμνάσιο – Ανακοινωσεις!

 • Στον Όμιλο Αντιλογίας – Επιχειρηματολογίας στοχεύουμε στην καλλιέργεια της ευγλωττίας, του σεβασμού προς τον συνομιλητή, της κατανόησης όλων των πτυχών ενός θέματος. Προβληματιζόμαστε, κρίνουμε, αξιολογούμε, επιχειρηματολογούμε. Παράλληλα συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς στους οποίους συναγωνιζόμαστε και χαιρόμαστε τη διαδικασία.[...]

 • Το ατομικό δελτίο υγείας του μαθητή/τριας συμπληρώνεται με τη φροντίδα γονέων και κηδεμόνων...

 • Με χαρά φιλοξενήσαμε στο σχολείο μας μικρή ομάδα Γάλλων μαθητών από το σχολείο MFR de Beaune-Grandchamp οι οποίοι, με τη συντροφιά μαθητών του Γυμνασίου, αναζήτησαν κοινές λέξεις των δύο γλωσσών, [...]

 • Με μεγάλη επιτυχία συμμετείχε ομάδα μαθητών μας της γ´ γυμνασίου στο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο στην Πράγα της Τσεχίας το διάστημα 1-4 Μαρτίου 2024. Η εργασία των παιδιών με τίτλο "The impact of Ancient Greece in the contemporary world" [...]

Ιδιωτικό Σχολείο Jeanne d'ArcΝηπιαγωγείο – Ανακοινωσεις!

 • Τα Χριστούγεννα στο Νηπιαγωγείο αγγίζουν όλες τις αισθήσεις! Η αισθητηριακή αίθουσα μετατράπηκε σε ένα φωσφορούχο χριστουγεννιάτικο τοπίο. Τα νήπια και τα προνήπια λέρωσαν τα χέρια τους στο παιχνίδι, σε χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες messy play.. [...]

 • Ο θαυμαστός κόσμος του Eric Carle
  Ο θαυμαστός κόσμος του Eric Carle

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας βασίζεται στη διαθεματικότητα και τη βιωματική μάθηση. Οι θεματικές ενότητες επιλέγονται σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μικρών μαθητών καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρουν για ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε πολλαπλούς μαθησιακούς τομείς. [...]

 • Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης
  Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης

  Η 21η Σεπτεμβρίου έχει ορισθεί ως Παγκόσμια Ημέρα για τη διάδοση των ιδανικών της ειρήνης. Για άλλη μια χρονιά το Νηπιαγωγείο "ντύθηκε" στα χρώματα της ειρήνης και τίμησε την ημέρα [...]

 • Ο κύριος κιχ και το κουτί των μυστικών ήχων - Ελληνογαλλική σχολή Jeanne d'Arc | Ιδιωτικό νηπιαγωγείο
  Ο κύριος κιχ και το κουτί των μυστικών ήχων - Ελληνογαλλική σχολή Jeanne d'Arc | Ιδιωτικό νηπιαγωγείο

  Ο κύριος Κιχ επισκέφτηκε το Νηπιαγωγείο μας και άνοιξε το κουτί με τους ήχους...

Επικοινωνήστε μαζί μας