Ανακοινώσεις Αγγλικού Τμήματος2022-03-24T15:23:35+03:00

Ανακοινώσεις Αγγλικού Τμήματος

2812, 2022

Innovation in language learning

Our students in the Junior classes of the English Club in the primary school got into the Christmas spirit through the collaborative and student-centered method of S.T.Ε.Α.Μ. (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). The integration of Arts in S.T.E.M. can lead [...]

1712, 2021

International School Award 2021 – 2024

Το Σχολείο μας κέρδισε για τρίτη συνεχόμενη τριετία (2021-2024) την επίσημη αναγνώριση INTERNATIONAL SCHOOL AWARD του Βρετανικού Συμβουλίου, πιστοποιώντας το διεθνές πρόγραμμα σπουδών του μέσω συνεργασιών E-Twinning και Erasmus Teachers 4Europe.

Go to Top