Main Menu

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ - ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Όμιλος Ρητορικής- Επιχειρηματολογίας Γυμνασίου- Σχολικό έτος 2017-2018
Εφέτος, για δεύτερη χρονιά στο σχολείο μας, λειτούργησε όμιλος Ρητορικής- Επιχειρηματολογίας στη βαθμίδα του Γυμνασίου, κι έτσι συμπληρώθηκε το κομμάτι του puzzle ανάμεσα στον όμιλο του Δημοτικού και αυτόν του Λυκείου, γεγονός που αποδεικνύει και την έμφαση που δίνει η Jeanne d' Arc στις σχετικές με τη ρητορική τέχνη δραστηριότητες· υπεύθυνος του ομίλου ήταν ο φιλόλογος, και απόφοιτος του σχολείου, κ. Αλέξανδρος Καψάλης.
Καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, ο όμιλος ασχολήθηκε με όλα τα υπάρχοντα ρητορικά αγωνίσματα, μέσω των οποίων καλλιεργούνται διαφόρων ειδών δεξιότητες στους μαθητές -Εκφραστική Ανάγνωση, Αυθόρμητος Λόγος, Προτρεπτικός Λόγος, Διττοί Λόγοι. Επίσης, και καθώς οι λόγοι που έφεραν τα παιδιά στον όμιλο ήταν ποικίλοι, δεδομένης και της ηλικίας τους, επιλέχθηκε να μην δοθεί έμφαση αποκλειστικά στην ιδέα και στη μορφή του αγώνα, αλλά, μέσω τεχνικών δημιουργικής σκέψης και επιχειρηματολογίας, να φτάσουν στον επιθυμητό στόχο.
Ακόμη, πρέπει να τονιστεί πως έγινε προσπάθεια να μην αντιληφθούν οι συμμετέχοντες μαθητές τον όμιλο ως ένα ακόμη μάθημα. Συνεπώς, η τάξη ασχολήθηκε με τις δημιουργικές τεχνικές του "Scamper" και των "Έξι σκεπτόμενων καπέλων του de Bono", της "mad discussion", με δραστηριότητες δεσίματος ομάδας και ανάληψης ευθύνης, με τον "Διάδρομο συνείδησης", με διάφορα παιχνίδια ρόλων και ασκήσεις ύφους- τρόπου ομιλίας, καθώς, φυσικά, και με αγώνες debate -με παράλληλη συζήτηση περί της σύστασης ενός επιχειρήματος και της αντίκρουσής του.
Σε κάθε περίπτωση, στόχος του εν λόγω ομίλου είναι η άσκηση στην ευπρεπή ανταλλαγή απόψεων, στην υγιή αντιπαράθεση επιχειρημάτων υπέρ και εναντίον μιας θέσης, με τελικό σκοπό την πληρέστερη κατανόηση ενός ζητήματος. Άλλωστε, δεν -πρέπει να- είναι ζητούμενο ο διαγωνισμός αυτός καθαυτός, η στείρα -ιδεοληπτική- αντιπαράθεση με σκοπό την πειθώ ή τη νίκη σε έναν αγώνα, αλλά η σφαιρικότερη κατανόηση του κόσμου, της αλήθειας των άλλων και της αντίθετης γνώμης μέσω της σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων. Γενικά, επιδιώκεται η ανάπτυξη ικανοτήτων στη λογική διάρθρωση επιχειρημάτων, στην πειθαρχημένη συνεργασία με τους συμπαίκτες, στη με σεβασμό και κατανόηση κριτική των θέσεων της αντίπαλης ομάδας, ως εργαλείων ανάπτυξης ελεύθερης κριτικής σκέψης.
Τέλος, σημαντικό θα ήταν να αναφερθεί πως εφέτος, για πρώτη φορά, ακολουθώντας και την πολυετή πρακτική του ομίλου του Λυκείου, τον Απρίλιο του 2018, μαθητές από τον όμιλο του Γυμνασίου του σχολείου μας συμμετείχαν στους 2ους Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Γυμνασίων, οι οποίοι διοργανώθηκαν -σε απόλυτα φιλικό και συνεργατικό κλίμα- στο Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά. Βασιζόμενοι όλοι στις σημαντικές διακρίσεις των μαθητών μας, ευελπιστούμε για το μελλοντικά καλύτερο!
Αλέξανδρος Καψάλης

 

Συμμετοχή στους 2ους Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Γυμνασίων
Εφέτος, για πρώτη φορά, μαθητές από τον όμιλο του Γυμνασίου του σχολείου μας συμμετείχαν στους 2ους Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Γυμνασίων, οι οποίοι διενεργήθηκαν το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Απριλίου 2018  στο Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά με την επιστημονική υποστήριξη διδασκόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ «Ρητορική: Θεωρία και Πράξη» και την επιστημονική συνεργασία επιμορφωτών της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση.
Η συμμετοχή των μαθητών μας -προερχόμενων από την α' και τη β' Γυμνασίου- Γιάννη Δημόπουλου, Αριστοτέλη Καλαμπούρα, Φίλιππου Κετίκογλου, Μαρίας Κοκκόνη, Φροσύνης Ρίνη, Μαρίας Τοτοσιάν, Μυρτώς Τσιριγωτάκη και Κωνσταντή Χρόνη στους Αγώνες Ρητορικής στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Όπως κατέθεσαν οι ίδιοι, μάλιστα, αντιμετώπισαν τους αγώνες ως μια πρόκληση η οποία τους γέμισε ενθουσιασμό και ενέργεια, αλλά και ως μια γιορτή στην οποία έκαναν γνωριμίες και φιλίες.
Στους εν λόγω αγώνες τα παιδιά διαγωνίστηκαν στα ρητορικά αγωνίσματα της Εκφραστικής Ανάγνωσης και του Αυθόρμητου Λόγου, τα οποία είναι ατομικά, και στους Διττούς Λόγους -το γνωστό debate- το οποίο, προφανώς, είναι ομαδικό. Πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί πως, στους συγκεκριμένους αγώνες υπήρξε μια καινοτομία, η οποία οδήγησε στη δημιουργία κλίματος απολύτως φιλικού και συνεργατικού: οι ομάδες των Διττών Λόγων απαρτίστηκαν -κατόπιν κλήρωσης- από μαθητές που προέρχονταν από διαφορετικά σχολεία· το γεγονός αυτό αυτομάτως εξάλειψε κάθε έννοια ανταγωνισμού μεταξύ των παιδιών και των σχολείων και οδήγησε στον βασικό στόχο των ρητορικών δραστηριοτήτων και ομίλων εν γένει: τη σφαιρικότερη κατανόηση της κοινωνίας και την αποδοχή της ύπαρξης διαφορετικών απόψεων.
Οι διακρίσεις των μαθητών του σχολείου μας αξιολογούνται ως σημαντικές· ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί η ιδιαίτερα καλή -ατομική και ομαδική- πορεία της Μυρτώς Τσιριγωτάκη, όπως και του Αριστοτέλη Καλαμπούρα -ο οποίος κατετάγη όγδοος στο αγώνισμα του Αυθόρμητου Λόγου. Πολύ ικανοποιητική και η παρουσία των Φροσύνης Ρίνη, Μαρίας Τοτοσιάν και Κωνσταντή Χρόνη. Συμπερασματικά, βασιζόμενοι στη φετινή μας παρουσία, δουλεύουμε για το ιδανικό!

share