Απογευματινή προαιρετική ζώνη Γυμνασίου | 2023 -2024

Δεδομένης της επιδίωξής μας να παρέχουμε στους μαθητές ευκαιρίες να ανακαλύπτουν νέα ενδιαφέροντα, να αποκτούν ποικίλες δεξιότητες και να καλλιεργούν τα ιδιαίτερα ταλέντα τους, σας ενημερώνουμε πως στη λήξη του ξενόγλωσσου προγράμματος λειτουργούν όμιλοι ευρείας θεματολογίας. Επίσης, από τη σχολική χρονιά 2021-22 ξεκινά τη λειτουργία του το Ωδείο της Σχολής μας. Στα επισυναπτόμενα έντυπα θα βρείτε σχετικές πληροφορίες. Τον Σεπτέμβριο θα υπάρξει ανακοίνωση με λεπτομέρειες για τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των ομίλων.