Δημιουργική Απασχόληση (Α’ Δημοτικού)

Στο τμήμα της Δημιουργικής Απασχόλησης παρέχεται στα παιδιά η δυνατότητα να απασχοληθούν ευχάριστα και δημιουργικά με εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βασίζονται στα ενδιαφέροντά τους. Μέσα από αυτές τις ατομικές ή τις ομαδικές δραστηριότητες τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται αρμονικά, οξύνουν το
πνεύμα και τη φαντασία τους, καλλιεργούν τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους και κυρίως διασκεδάζουν.