Εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Νέος Παιδαγωγός”

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός
28-29 Απριλίου Ίδρυμα Ευγένιου Ευγενίδου
Οργάνωση: Επιστημονικός Σύλλογος ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Στόχοι του Συνεδρίου:
Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων. Η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης από μάχιμους εκπαιδευτικούς. Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος.

Συμμετείχαμε με ηλεκτρονική εισήγηση για το πρόγραμμα “Mια ημέρα για να θυμάμαι”.
Παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός, η πραγματοποίηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής παρέμβασης, που εκπονήθηκε το σχολικό έτος 2016 – 2017 σε εξ αποστάσεως συνεργασία με 17 Ελληνικά Σχολεία στην κοινότητα μάθησης eTwinning. Στη Σχολή μας η υλοποίηση, καθώς και ο συντονισμός όλων των σχολείων, έγινε από τις εκπαιδευτικούς: κυρία Σεβαστή Μυλωνά (τμήμα Β1), κυρία Αργυρώ Χρηστίδου (Νηπιαγωγείο) και κυρία Μαρίνα Καφούρου (προνήπιο).

Σκοπός του προγράμματος ήταν η διαμόρφωση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος ανοιχτού και ευέλικτου με νέες εκπαιδευτικές πρακτικές και εναλλακτικές προσεγγίσεις. Όλο το σχολικό έτος αξιοποιήθηκαν στην εκπαιδευτική διαδικασία οι νέες τεχνολογίες , που παράλληλα με τα συμβατικά διδακτικά μέσα κατέστησαν τον ρόλο του μαθητή βιωματικό και ενεργό. Η επιμορφωτική δράση σχεδιάστηκε από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό της Σχολή μας και υλοποιήθηκε στην ψηφιακή κοινότητα μάθησης e-Twinning. Βασικός στόχος ήταν να συνεργαστούν οι μαθητές όλων των σχολείων μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), με αποτέλεσμα να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Θεωρείται καινοτόμος δράση, επειδή η φιλοσοφία, οι σκοποί και οι στόχοι, χωρίς να αποκλίνουν από το πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος, συμβάλλουν στην περαιτέρω εξοικείωση με νέες μεθόδους και διδακτικές πρακτικές, που προωθούν τη βιωματική και ενεργητική μάθηση.

Δείτε εδώ την ηλεκτρονική εισήγηση.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

2021-09-21T18:27:36+03:00
Go to Top