Εγγραφές

Η Διεύθυνση του Σχολείου και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι πάντα διαθέσιμοι για να σας ενημερώσουν για τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας μας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για μία προσωπική συνάντηση με τη Διεύθυνση του Σχολείου παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη Γραμματεία (2104179161) ή συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σημείωση: Οι όροι εγγραφής και φοίτησης των μαθητών διαλαμβάνονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της Σχολής, τον οποίο παραλαμβάνουν οι γονείς – κηδεμόνες και υπογράφουν, πριν από την οριστική εγγραφή του μαθητή.