Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου | 2021 -2022

Στο Προνήπιο και στο Νηπιαγωγείο μας φροντίζουμε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Εφαρμόζουμε εκπαιδευτικές πρακτικές οι οποίες συμβαδίζουν με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Διαθεματική επεξεργασία θεματικών ενοτήτων μέσω της αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης, με βάση τα γεγονότα και τις καταστάσεις που συνδέονται με την πραγματικότητα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών

  • Καλλιέργεια του προφορικού και του γραπτού λόγου, προωθώντας τον εγγραμματισμό των παιδιών

  • Εκμάθηση αριθμητικών εννοιών και σχέσεων, ώστε τα παιδιά να αντιλαμβάνονται τα μαθηματικά ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο

  • Καθημερινή διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας

  • Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της φαντασίας μέσω των τεχνών όπως είναι η ζωγραφική, η γλυπτική και η μουσική

  • Δημιουργικές δραστηριότητες που συνδέονται με διαφορετικές μορφές της δραματικής τέχνης όπως η κίνηση, ο χορός, η παντομίμα, ο αυτοσχεδιασμός, η δραματοποίηση, το κουκλοθέατρο και η θεατρική αφήγηση ιστοριών

  • Ψηφιακή εκπαίδευση μέσω δραστηριοτήτων αξιοποίησης του διαδραστικού πίνακα και του Η/Υ

  • Πολιτιστικά προγράμματα και μορφωτικές επισκέψεις

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ