Επίπεδα

1. Η Σχολή μας συμπληρώνει 160 έτη συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς. Ως ελληνογαλλικό σχολείο, προκρίνει τη γαλλική γλώσσα, η οποία διδάσκεται πάντα ως πρώτη ξένη γλώσσα, επιδιώκοντας τη διεύρυνση των ερεθισμάτων, τον πλουτισμό της μόρφωσης των μαθητών της, αλλά και τη διάπλαση της προσωπικότητάς τους μέσω της μελέτης της γαλλικής λογοτεχνίας και του γαλλικού πολιτισμού, εν γένει.

2. Καθώς οι καιροί αλλάζουν, η Σχολή οφείλει συγχρόνως να συμπορευθεί με τις εκπαιδευτικές τάσεις που διαγράφει η Νέα Ευρωπαϊκή πολιτική ξενόγλωσσης κατάρτισης, πράγμα που επιχειρεί με μεγάλη προσοχή, περίσκεψη και σε συνάρτηση με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.

3. Η συνεχής ενημέρωση, η συστηματική προετοιμασία και η περαιτέρω επιμόρφωση των καθηγητριών μας αποτελούν βασικές συντεταγμένες της εκπαιδευτικής πράξης.

4. Επειδή κάθε δίπλωμα της γαλλικής γλώσσας αντιστοιχεί σε ορισμένο επίπεδο όχι μόνο γνώσης αλλά και νοημοσύνης και, συνεπώς, ωριμότητας, η μεθόδευση της Σχολής για τα ανωτέρω διπλώματα έχει ως εξής:

4.1. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ:

  • Η προετοιμασία των μαθητών/τριών του Δημοτικού για την απόκτηση του πρώτου διπλώματος (Α1) αρχίζει από την Δ’ τάξη.
  • Οι μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης, εφόσον το επιθυμούν, θα μπορούν να προετοιμάσουν σύμφωνα με το επίπεδό τους τα διπλώματα Α1 JUNIOR ή Α2 JUNIOR.

4.2. ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ:

  • Οι μαθητές/τριες θα προετοιμάζονται και, εφόσον το επιθυμούν, θα παρουσιάζονται στις εξετάσεις (η απόκτηση των διπλωμάτων είναι προαιρετική):
Τάξεις Δίπλωμα
Στην α’ Γυμνασίου για το Α1, το Α2 (για όσους δεν έχουν αποκτήσει κάποιο από τα παραπάνω στην ΣΤ’ Δημοτικού) ή για το Delf B1.
Στη β’ Γυμνασίου για το Α2,  το Delf B1 (εφόσον δεν το έχουν αποκτήσει) ή για το Sorbonne Β2.
Στη γ’ Γυμνασίου για το Delf B1, το Sorbonne Β2 (εφόσον δεν το έχουν αποκτήσει) ή για το Sorbonne C1.

 4.3 ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ:

Τάξεις Δίπλωμα
Στην Α’ Λυκείου για το Delf B1, το Sorbonne Β2 (εφόσον δεν το έχουν αποκτήσει) ή για το Sorbonne C1L ή το Sorbonne C2 .
* Οι μαθητές επιπέδου Delf B1, που δεν παρουσιάζονται στις εξετάσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου, εγγράφονται στην επόμενη τάξη βάσει της βαθμολογίας της σχολικής χρονιάς.
*Η εγγραφή των μαθητών στα επίπεδα Sorbonne C1 L και Sorbonne C2 απαιτεί την απόκτηση του προηγούμενου διπλώματος.
Στη Β’ Λυκείου για το Sorbonne C1T ή το Sorbonne C2

ΟΙ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

Α’  ΚΑΙ Β’  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Ημέρα Ώρα Μάθημα
Δευτέρα 13:45 – 15:05 Γαλλικά
Τρίτη 13:45 – 15:05 Αγγλικά
Τετάρτη 13:45 – 15:05 Γαλλικά
Πέμπτη 13:45 – 15:05 Αγγλικά
Παρασκευή 13:45 – 15:05 Γαλλικά

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Ημέρα Ώρα Μάθημα
Δευτέρα 13:45 – 15:05 Αγγλικά
Τρίτη 13:45 – 15:05 Γαλλικά
Τετάρτη 13:45 – 15:05 Αγγλικά
Πέμπτη 13:45 – 15:05 Γαλλικά
Παρασκευή 13:45 – 15:05 Γαλλικά

Α’- Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ:

Ημέρα Ώρα Μάθημα
Δευτέρα 13:45 – 15:05 Αγγλικά
Τρίτη 13:45 – 15:05 Γαλλικά
Τετάρτη 13:45 – 15:05 Αγγλικά
Πέμπτη 13:45 – 15:05 Γαλλικά
Παρασκευή 13:45 – 15:05 Γαλλικά

*Οι μαθητές στο επίπεδο Delf B1 που δεν παρουσιάζονται στις εξετάσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου εγγράφονται στην επόμενη τάξη βάσει της βαθμολογίας της σχολικής χρονιάς.
*Η εγγραφή των μαθητών στα επίπεδα Sorbonne C1 L και Sorbonne C2 απαιτεί την απόκτηση του προηγούμενου διπλώματος

Επιθυμία και ευχή μας είναι όλοι οι μαθητές μας να αποκτούν το δίπλωμα Sorbonne C2, που χορηγεί επιπλέον στους μαθητές & τις μαθήτριες επάρκεια για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας.