Εξετάσεις- Διπλώματα

Μπορείτε να βρείτε εδώ τον κανονισμό συμμετοχής στις εξετάσεις Γαλλικών Διπλωμάτων (Ιούνιος 2020).

Μπορείτε να βρείτε εδώ το ΝΕΟ πρόγραμμα εξετάσεων γαλλικών διπλωμάτων DELF/DALF & SORBONNE της εξεταστικής Ιουνίου (εγγραφές Μαρτίου).