Εξετάσεις Γαλλικών : Αποτελέσματα Sorbonne και DELF Μάιος 2022

Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα των εξετάσεων Sorbonne και DELF Μαΐου 2022 στους ακόλουθους συνδέσμους με τον ατομικό κωδικό και το επίθετο του υποψηφίου.