Ευρωπαϊκά προγράμματα2022-03-24T10:52:12+03:00

Ευρωπαϊκά προγράμματα

2301, 2023

Erasmus+ “Cities going green”

Ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το Δημοτικό μας. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των μαθητών 10-12 ετών στη σημασία του να σκεφτόμαστε “πράσινα” και να ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον.[...]

202, 2022

2 η Διακρατική Συνάντηση και Μαθησιακή Δραστηριότητα του Έργου Story Changers: Enhancing Pupils’ Social Skills and Enriching Teaching Methods Through Storytelling and Virtual Reality

Στις 30 και 31 Αυγούστου διεξήχθηκε διαδικτυακά μέσω Zoom η 2η Διακρατική Συνάντηση και η Μαθησιακή Δραστηριότητα του έργου Story Changers.

2906, 2020

eTwinning – Project «STEMtastic!!!»

Το σχολείο μας παρουσίασε το Project «STEMtastic!!!» με το οποίο πήρε μέρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEM 2.0 του eTwinning. To έργο υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Στ’ Δημοτικού οι οποίοι μελέτησαν τα φαινόμενα της Τριβής και του Σεισμού μέσα από τη μεθοδολογία STEM.

1501, 2020

EDL Selfie 2019 – eTwinning

The European Day of Languages is the reason to celebrate the diversity of European languages. Our pupils made crafts, sent postcards, played Kahoot, recorded videos and sang songs and made part of the eTwinning project EDL selfie 2019 aimed at developing language awareness and promoting European citizenship. Teacher : Anezina Xydous

Go to Top