Ευρωπαϊκά προγράμματα2022-03-24T10:52:12+03:00

Ευρωπαϊκά προγράμματα

2301, 2023

Erasmus+ “Cities going green”

Ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το Δημοτικό μας. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των μαθητών 10-12 ετών στη σημασία του να σκεφτόμαστε “πράσινα” και να ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον.[...]

Go to Top