Διαγωνισμός BRAVO SCHOOLS!

Η φετινή μας υποψηφιότητα ήταν από το Γυμνάσιο και αφορούσε στην υλοποίηση του προγράμματος OCEAN LITERACY, με θέμα την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τη θάλασσα και υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον κ. Γ. Κοϊνάκη. Επιτύχαμε να ανανεώσουμε τη συμμετοχή μας στο στο Παγκόσμιο Δίκτυο Σχολείων Πρεσβευτών των Παγκόσμιων Στόχων.

Διακρίσεις

2021-08-24T14:56:21+03:00
Go to Top