Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο2022-06-17T15:06:03+03:00

Λειτουργία

Στο Προνήπιο και στο Νηπιαγωγείο, φροντίζουμε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, εφαρμόζοντας εκπαιδευτικές πρακτικές που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την εκπαίδευση.

Το Προνήπιο και το Νηπιαγωγείο μας εφαρμόζουν τις αρχές της παιδοκεντρικής διδασκαλίας μέσω της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης. Το πρόγραμμα μας στηρίζεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ).

Δραστηριότητες

Ανακοινώσεις Νηπιαγωγείου

Χριστούγεννα στο Νηπιαγωγείο

Τα Χριστούγεννα στο Νηπιαγωγείο αγγίζουν όλες τις αισθήσεις! Η αισθητηριακή αίθουσα μετατράπηκε σε ένα φωσφορούχο χριστουγεννιάτικο τοπίο. Τα νήπια και τα προνήπια λέρωσαν τα χέρια τους στο παιχνίδι, σε χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες messy play.. [...]

Ο θαυμαστός κόσμος του Eric Carle

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας βασίζεται στη διαθεματικότητα και τη βιωματική μάθηση. Οι θεματικές ενότητες επιλέγονται σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μικρών μαθητών καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρουν για ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε πολλαπλούς μαθησιακούς τομείς. [...]

Go to Top