Όμιλοι Γυμνασίου (Μεταφορά)2022-03-24T13:37:41+03:00

Όμιλοι

311, 2019

Θεατρολογίας

Η θεατρική ομάδα είναι μια ομάδα παιδιών με μια κοινή επιθυμία: το ταξίδι στον μαγικό κόσμο του θεάτρου. Μέσα από αυτήν τη διαδρομή, ψάχνουν και βρίσκουν τρόπους να εκφραστούν. Πειραματίζονται, μαθαίνουν γνωρίζοντας τον εαυτό τους και τους άλλους βαθύτερα, άρα καλύτερα. Το θέατρο είναι «παιχνίδι», είναι «άσκηση».

311, 2019

Αθλητικός Όμιλος

Ο αθλητισμός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διαχρονικές αξίες με μεγάλες κοινωνικές προεκτάσεις. Η αναγκαιότητά του προβάλλεται ακόμη πιο έντονα σήμερα λόγω του εντατικού ρυθμού ζωής και συνδέεται άμεσα με την ανάδειξη των ανθρωπιστικών αξιών.

311, 2019

ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ Όμιλος ρομποτικής Γυμνασίου (Τετάρτη, 15:15 – 16:45) Πληροφορική, τεχνολογία, μηχανική, εφαρμοσμένα μαθηματικά, επιστήμες, προγραμματισμός. Όλες αυτές οι έννοιες εντάσσονται μέσα στον όρο Ρομποτική. Η ρομποτική είναι ένας πρακτικός και διασκεδαστικός τρόπος για να μελετηθούν οι έννοιες του STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) με τον πιο [...]

311, 2019

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ – ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ο όμιλος αποσκοπεί στο να καλλιεργήσει την ευγλωττία και την κριτική σκέψη των μαθητών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να διαγωνιστούν μέσα σε ένα αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο κανόνων. Αυτό τους επιτρέπει να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους όχι μόνο στη λογική σύνταξη επιχειρημάτων και την πειθαρχημένη συνεργασία με τους συμπαίκτες τους, αλλά και στο να ασκούν κριτική στις θέσεις των αντιπάλων τους με σεβασμό και κοσμιότητα.

Go to Top