Όμιλος Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη αναλύεται κάποιες φορές στη βιβλιογραφία σε πέντε συνιστώσες: την αυτοεπίγνωση συναισθημάτων, τον αυτοέλεγχο που περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα την αυτοπειθαρχία και την προσαρμοστικότητα, τα κίνητρα συμπεριφοράς – δέσμευση, πρωτοβουλία, αισιοδοξία -, την ενσυναίσθηση, τη συνεργασία/ομαδικότητα. Πρόκειται για προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, που συχνά αναφέρονται ως ήπιες δεξιότητες / soft skills και που αποτελούν ζητούμενο πλέον στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και στους εργασιακούς χώρους, πέρα από τις ακαδημαϊκές επιδόσεις ή τις εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις. Η αξία της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι αδιαμφισβήτητη προς όφελος του ατόμου αλλά και των συνόλων στα οποία ανήκει, της οικογένειας, των φίλων, των συνεργατών. Έχει συνδεθεί θετικά με τη σχολική επίδοση, τη λήψη αποφάσεων αλλά και αρνητικά με τις καταχρήσεις (αλκοόλ, καπνού, διαδικτύου), την κατάθλιψη, την ευάλωτη σωματική ευρωστία. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να καλλιεργείται από τη σχολική ηλικία είτε μέσω καθημερινών διδακτικών πρακτικών, είτε μέσω στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως αυτά που θα εφαρμόζονται στον συγκεκριμένο όμιλο.