Όμιλος εκμάθησης της κινεζικής γλώσσας

Η Κινεζική γλώσσα ομιλείται από το 1/5 περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού. Με το δεδομένο ότι η Κίνα εξαπλώνεται προς τη Δύση, η γνώση της μπορεί να προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών μας. Αν και η προφορά της κινεζικής είναι δύσκολη, η σύνταξη είναι πολύ εύκολη, γιατί δεν υπάρχουν άρθρα, γένη, πτώσεις, ρηματικοί τύποι. Οι λέξεις αποτελούνται από άλλες απλές μονοσύλλαβες λέξεις, από τις οποίες προκύπτουν σύνθετες. Στην κινεζική γραφή οι απλές λέξεις είναι μόλις 328, ενώ τα ιδεογράμματα είναι πολύ περισσότερα. Η Σχολή μας, στην προσπάθειά της να δώσει στους μαθητές της όσο το δυνατόν περισσότερα μορφωτικά εφόδια, έχει συμβληθεί με τον Ελληνοκινεζικό Οργανισμό Φιλίας και Συνεργασίας, ο οποίος οργανώνει και διεξάγει εξετάσεις με τη συνδρομή του Μορφωτικού Τμήματος της Κινεζικής Πρεσβείας.

Εκπαιδευτικός ομίλου: κα Σπυριδούλα Ανδρουλάκη