Ενισχυτική Αγγλικών (Β’-Στ’ Δημοτικού)

Από τη Β’ ή Γ’ τάξη, δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στα ολιγομελή τμήματα του ομίλου Αγγλικών. Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να διδαχθούν την Αγγλική γλώσσα συστηματικά και πιο εντατικά σε μικρά φροντιστηριακά τμήματα τοποθετούνται σε επίπεδα ανάλογα με τις γνώσεις και ανάγκες τους. Η μάθηση είναι βιωματική και προάγει την ομαδοσυνεργατικότητα (pair work, group work) και, συνολικότερα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης του 21ου αιώνα με την υποστήριξη της τεχνολογίας (creative writing, communication skills, debating). Στα τμήματα του ομίλου Αγγλικών γίνεται προετοιμασία για τα πιστοποιητικά Cambridge Young Learners (Starters, Movers, Flyers) για τα παιδιά που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις αυτές.

Τα περισσότερα παιδιά στη Δ’ τάξη, παρακολουθούν την Α’ Senior (Cambridge STARTERS), στην Ε’ τάξη τη B’ Senior (Cambridge MOVERS) και στη Στ’ τάξη τη C’ Class (Cambridge FLYERS: επίπεδο γλωσσομάθειας Α2). Η φροντιστηριακή διδασκαλία Αγγλικών σε επίπεδα συνεχίζεται και στο Γυμνάσιο με στόχο την απόκτηση πιστοποίησης επιπέδου Β2, ενώ στις τάξεις Γ’ Γυμνασίου και Α’ & Β’ Λυκείου παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης σε επίπεδα C1 και C2.

Υπεύθυνη του ομίλου ενισχυτικής Αγγλικών είναι η καθηγήτρια της Σχολής και συντονίστρια του Αγγλικού τμήματος, κα Ντόρα Ασυριάν.