Όμιλος Μελέτης Ελληνικών – (Α-Στ) Δημοτικού

Η Σχολή μας κατανοώντας τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή τμήματα Μελέτης Ελληνικών (έως 15 παιδιά) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτικών του πρωινού προγράμματος.
Τα παιδιά που επιλέγουν τον συγκεκριμένο όμιλο προετοιμάζουν τις γραπτές εργασίες της επόμενης ημέρας. Ο βαθμός ολοκλήρωσης των μαθημάτων εξαρτάται από τον όγκο της δουλειάς που έχει δοθεί για το σπίτι αλλά και από τον ρυθμό εργασίας του κάθε παιδιού.