Όμιλος Μελέτη Γαλλικών (Γ’-Στ’ Δημοτικού)

Στη Σχολή μας λειτουργούν τμήματα Μελέτης Γαλλικών, στα οποία οι μαθητές εργάζονται ατομικά, προετοιμάζουν τις ασκήσεις/εργασίες της επόμενης ημέρας και μελετούν/λύνουν τυχόν απορίες τους υπό την επίβλεψη έμπειρης καθηγήτριας γαλλικής γλώσσας. Στόχος των τμημάτων Μελέτης Γαλλικών είναι η βοήθεια των μαθητών στην εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης.

Υπεύθυνη του ομίλου Μελέτης Γαλλικών είναι η καθηγήτρια της Σχολής και Παιδαγωγική Υπεύθυνη των Γαλλικών στο Δημοτικό, κα Σοφία Λεοντιάδου.