Όμιλος προγραμματισμού με τη γλώσσα C# της Microsoft

Στις μέρες μας καλούμαστε όλοι καθημερινά να είμαστε επιδέξιοι και παραγωγικοί χρήστες της τεχνολογίας. Από τις ψηφιακές δεξιότητες-οριζόντιες και κάθετες- ως σημαντικότερη αναγνωρίζεται ο προγραμματισμός και συγκεκριμένα η δημιουργία λογισμικού και web εφαρμογών. Είναι επίσης δεδομένο πως επαγγέλματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και τις νέες τεχνολογίες αναδεικνύονται τα τελευταία χρόνια στα πιο περιζήτητα επαγγέλματα της αγοράς εργασίας. Για τους λόγους αυτούς ο συγκεκριμένος όμιλος αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης προγραμματισμού και web τεχνολογιών που περιλαμβάνει: προγραμματισμό σε C# καθώς και web τεχνολογίες HTML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY, BOOTSTRAP.

Εκπαιδευτικός ομίλου: κ. Έκτορας Γκάτσος