Όμιλος Ψηφιακών Γραφικών (2D-3D) (Adobe Photoshop – Autodesk 3DS MAX)

Η ραγδαία εξέλιξη των ψηφιακών γραφικών (2D, 3D, VIDEO) τα τελευταία 20 χρόνια έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε την πραγματικότητα (ψηφιακή/εικονική/επαυξημένη πραγματικότητα, κινηματογράφος, διαφήμιση, social media κ.ά.). Επίσης, η εισαγωγή των τρισδιάστατων εκτυπωμένων αντικειμένων στις βιομηχανίες (ιατρική, βιολογία, κατασκευές, 3D εκτύπωση κα.) διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο για τους νέους εργαζομένους, οι οποίοι σχεδιάζουν λεπτομερείς 3D αναπαραστάσεις και εργαλεία για χρήση στην πραγματική οικονομία. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η εκμάθηση των απαραίτητων εργαλείων και τεχνικών για παραγωγή ψηφιακών γραφικών γενικού σκοπού. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά στην εκμάθηση 2D γραφικών με χρήση του επαγγελματικού προγράμματος επεξεργασίας εικόνας Photoshop όπου ο μαθητής μαθαίνει να χειρίζεται όλα τα εργαλεία, να υλοποιεί βασικές λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας (όπως για παράδειγμα Selection, Restoration, Filters κ.ά.) όπως επίσης πιο προχωρημένες συνδυαστικές τεχνικές επεξεργασίας. Η δεύτερη φάση αφορά στην εκμάθηση του επαγγελματικού προγράμματος επεξεργασίας τρισδιάστατων γραφικών 3Ds MAX της Autodesk όπου ο μαθητής θα είναι σε θέση να μοντελοποιεί σύνθετες τρισδιάστατες δομές και αρχιτεκτονικούς χώρους μέσα από σύνθετες διαδικασίες και εργαλεία. Ο Όμιλος ενδείκνυται για μαθητές που θέλουν να περάσουν σε σχολές γραφιστικής, Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, ή διεπιστημονικές σχολές που ενσωματώνουν 2D/3D στον κορμό των μαθημάτων τους.

Εκπαιδευτικός ομίλου: κ. Έκτορας Γκάτσος