Ρομποτική (Α’-Στ’ Δημοτικού)

Η επιτομή της πληροφορικής, της τεχνολογίας, του προγραμματισμού και της μηχανικής είναι η ρομποτική. Η ρομποτική για τα παιδιά είναι ένας πρακτικός και διασκεδαστικός τρόπος, για να μαθαίνουν τις έννοιες του STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) με τον πιο ελκυστικό τρόπο.
Ο όμιλος ρομποτικής περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία από ρομπότ και τεχνολογικό εξοπλισμό, συνδυάζοντάς τα με προγραμματισμό (μπλοκ αλλά και Python). Σκοπός του ομίλου είναι να μετατρέψει τους μαθητές σε «μικρούς επιστήμονες» που ερευνούν έννοιες διάφορων επιστημών αλλά και καθημερινά προβλήματα σχεδιάζοντας τις δικές τους λύσεις.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:

  • Ρομπότ μέλισσα BeeBot
  • Πλακέτες MicroBit BBC
  • Πλακέτες Arduino
  • Lego WeDo 2
  • Lego EV-3

Υπεύθυνος του ομίλου Ρομποτικής είναι ο καθηγητής Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Σχολής, κ. Θεόδωρος Κίτσος.