Όμιλος ρομποτικής Γυμνασίου

Πληροφορική, τεχνολογία, μηχανική, εφαρμοσμένα μαθηματικά, επιστήμες, προγραμματισμός. Όλες αυτές οι έννοιες εντάσσονται μέσα στον όρο Ρομποτική. Η ρομποτική είναι ένας πρακτικός και διασκεδαστικός τρόπος για να μελετηθούν οι έννοιες του STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) με τον πιο ελκυστικό τρόπο. Στον όμιλο ρομποτικής οι μαθητές κατασκευάζουν, μελετούν διάφορους όρους και έννοιες, προγραμματίζουν και εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην πράξη. Με τις κατασκευές τους προσεγγίζουν καθημερινά προβλήματα που συνδέονται άμεσα με πολλές επιστήμες. Καταγράφουν και μελετούν τα αποτελέσματα που λαμβάνουν σαν να είναι οι ίδιοι επιστήμονες.

  • Μαθηματικά (Υπολογισμός περιμέτρου ή εμβαδού μιας περιοχής)
  • Φυσική (Επίδραση της τριβής σε οχήματα)
  • Μηχανική (Δημιουργία σωστής κατασκευής, τροχοί, άξονες, τροχαλίες) Τέλος, στο πλαίσιο του ομίλου προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς.

Εκπαιδευτικός ομίλου: κ. Θοδωρής Κίτσος