Σκάκι (Β’-Στ’ Δημοτικού)

Ένα κορυφαίο πνευματικό άθλημα. Με βάση επιστημονικές μελέτες το σκάκι έχει πολλαπλά οφέλη κυρίως για τις ηλικίες 6 – 12 ετών. Έχει αποδειχτεί ότι οι μαθητές που ασχολήθηκαν συστηματικά με το σκάκι βελτίωσαν τη σχολική τους επίδοση, κυρίως στα Μαθηματικά και στα γλωσσικά μαθήματα. Γι’ αυτό αρκετές χώρες έχουν εντάξει το σκάκι στο επίσημο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα.

Υπεύθυνος του ομίλου Σκακιού είναι ο κ. Κωνσταντίνος Θάνος, αναγνωρισμένος προπονητής σκακιού από την Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία (F.I.D.E.).