Όμιλος TED-Ed Student Talks

Η συμμετοχή των μαθητών στην παγκόσμια κοινότητα TED – Ed προάγει τις αυθεντικές και πρωτότυπες ιδέες μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλο τον κόσμο.
Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά για να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν τις δικές τους πρωτότυπες ιδέες που επιθυμούν να μοιραστούν με το κοινό με τη μορφή σύντομων εισηγήσεων TED-style talks. Οι τελικές παρουσιάσεις (ατομικές ή 2 μαθητών) μαγνητοσκοπούνται και το υλικό προβάλλεται στην πλατφόρμα TED-Ed Student Talks. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές μας να αξιοποιήσουν τη γνώση τους της Αγγλικής γλώσσας και να ασκηθούν στη δημόσια ομιλία (public speaking), μια από τις σημαντικότερες δεξιότητες που οφείλει να καλλιεργεί η εκπαίδευση του 21ου αιώνα.

Εκπαιδευτικός ομίλου: κα Ντόρα Ασυριάν