Βόλεϊ (Κορίτσια Γ’-Στ’ Δημοτικού)

Το βόλεϊ χρησιμοποιείται ως μέσο επίτευξης των στόχων της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο. Επιτρέπει στα παιδιά να αναπτυχθούν κοινωνικά, να βελτιώσουν τις φυσικές τους ικανότητες και να μάθουν νέες δεξιότητες. Τα κορίτσια που συμμετέχουν στον όμιλο, θα μυηθούν στο βόλεϊ, θα γνωρίσουν τους βασικούς κανονισμούς του αθλήματος και θα εξασκηθούν σε βασικές δεξιότητες και τακτικές, ώστε να μπορούν να παίξουν οργανωμένα.

Υπεύθυνος του ομίλου Βόλεϊ είναι ο κ. Βασίλης Πανδής, προπονητής βόλεϊ γυναικών στην Α1 Εθνική κατηγορία.