Ζίου Ζίτσου (Α’-Στ’ Δημοτικού)

Για τα παιδιά των μικρότερων τάξεων, Β’ και Γ’ Δημοτικού, προτείνουμε το πρόγραμμα αυτοάμυνας. Στο πρόγραμμα αυτό μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν τις βασικές κινήσεις αυτοάμυνας και ταυτοχρόνως μαθαίνουν να συγκεντρώνονται, να λειτουργούν μέσα στις ομάδες, να πειθαρχούν, να εκτονώνονται και εντέλει να λειτουργούν με χαρά, δυναμισμό αλλά και έλεγχο μέσα στα παιδικά πλαίσια συμπεριφορών. Το δεύτερο πρόγραμμα που προτείνουμε απευθύνεται σε παιδιά Δ’ έως και Στ’ Δημοτικού. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει προπονήσεις στο παραδοσιακό και αγωνιστικό καράτε και ζίου ζίτσου, χωρίς να λείπει το παιχνίδι καθώς επίσης δίνεται έντονη έμφαση στα ζητήματα αυτοάμυνας που απασχολούν αυτές τις ηλικίες.

Και τα δύο προγράμματα έχει αποδειχθεί ότι έχουνε μεγάλη εκπαιδευτική αξία. Τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί σταθερή επιλογή στο πλαίσιο των προαιρετικών αθλητικών δραστηριοτήτων και των Ιδιωτικών και Δημοσίων Σχολείων, όχι μόνο από τα αγόρια και κορίτσια, αλλά και από τους γονείς.

Υπεύθυνος του ομίλου Ζίου Ζίτσου είναι ο κ. Μάριος Μαυρουδάκος, παγκόσμιος πρωταθλητής και διπλωματούχος εκπαιδευτής από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.