Παραδοσιακοί χοροί (Δ- Στ’ Δημοτικού)

Οι παραδοσιακοί χοροί συνοδευόμενοι από το δημοτικό τραγούδι αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα και ζωντανότερα στοιχεία του λαϊκού μας πολιτισμού. Με τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα ήθη και τα έθιμα των προγόνων μας, καλλιεργούν τις ρυθμοκινητικές τους ικανότητες, γίνονται κάτοχοι των ιστορικών, παιδαγωγικών και αισθητικών αξιών και συμβάλλουν στη διατήρηση και τη διαιώνιση της λαϊκής μας παράδοσης. Με τους παραδοσιακούς χορούς το παιδί μαθαίνει να λειτουργεί συλλογικά. Ο κυκλικός χορός που κρατιόμαστε σφιχτά από τα χέρια ενσαρκώνει το συλλογικό πνεύμα. Οι παραδοσιακοί χοροί ταυτόχρονα, παρέχουν σωστή στάση σώματος και παράστημα.

Υπεύθυνη του ομίλου Παραδοσιακών χορών είναι η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής της Σχολής και Θεατρολόγος, κα Τέτα Κόλλια.