Πρόγραμμα σπουδών ανά τάξη Γυμνασίου | 2022 -2023

Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρωινή Ζώνη

Μαθήματα

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Από Πρωτότυπο Κείμενο)
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Από Μετάφραση)
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία)
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας)
 • Θρησκευτικά
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Γαλλικά
 • Αγγλικά
 • Ιστορία
 • Γεωλογία-Γεωγραφία
 • Βιολογία
 • Φυσική Αγωγή
 • Πληροφορική
 • Τεχνολογία
 • Αισθητική Αγωγή (Μουσική)
 • Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά)
 • Οικιακή Οικονομία
 • Εργαστήριο Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Απογευματινή Ζώνη – Υποχρεωτικό Πρόγραμμα

Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας (Δύο φορές την Εβδομάδα Αγγλικά – Τρείς φορές Γαλλικά)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022-2023

Απογευματινή Ζώνη – Προαιρετικό Πρόγραμμα

Το σχολείο παρέχει, μετά το τέλος του προγράμματος μαθημάτων, δυνατότητα συμμετοχής στους ομίλους της απογευματινής ζώνης

Β’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρωινή Ζώνη

Μαθήματα

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Από Πρωτότυπο Κείμενο)
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Από Μετάφραση)
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία)
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας)
 • Ιστορία
 • Θρησκευτικά
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γεωλογία-Γεωγραφία
 • Φυσική Αγωγή
 • Πληροφορική
 • Τεχνολογία
 • Αισθητική Αγωγή (Μουσική)
 • Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά)
 • Εργαστήριο Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Απογευματινή Ζώνη – Υποχρεωτικό Πρόγραμμα

Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας (Δυο φορές την Εβδομάδα Αγγλικά – Τρεις φορές Γαλλικά)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022 – 2023

Απογευματινή Ζώνη – Προαιρετικό Πρόγραμμα

Το σχολείο παρέχει, μετά το τέλος του προγράμματος μαθημάτων, δυνατότητα συμμετοχής στους ομίλους της απογευματινής ζώνης

Γ’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρωινή Ζώνη

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Από Πρωτότυπο Κείμενο)
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Από Μετάφραση)
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία)
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Κείμενα Νεοελληνικής Λογογτεχνίας)
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Ιστορία
 • Θρησκευτικά
 • Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
 • Γαλλικά
 • Αγγλικά
 • Φυσική Αγωγή
 • Αισθητική Αγωγή (Μουσική)
 • Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά)
 • Πληροφορική
 • Τεχνολογία
 • Εργαστήριο Κοινωνικών Δεξιοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022 – 2023

Απογευματινή Ζώνη Γυμνασίου – Υποχρεωτικό Πρόγραμμα

Απογευματινή Ζώνη – Υποχρεωτικό Πρόγραμμα

Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας (Δυο φορές την εβδομάδα Αγγλικά – Τρεις φορές Γαλλικά)

Απογευματινή Ζώνη – Προαιρετικό Πρόγραμμα

Το σχολείο παρέχει, μετά το τέλος του προγράμματος μαθημάτων, δυνατότητα συμμετοχής στους ομίλους της απογευματινής ζώνης