Πρόγραμμα σπουδών ανά τάξη Γυμνασίου | 2023 -2024

Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Απογευματινή Ζώνη Γυμνασίου – Υποχρεωτικό Πρόγραμμα

Απογευματινή Ζώνη – Υποχρεωτικό Πρόγραμμα

Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας (Δυο φορές την εβδομάδα Αγγλικά – Τρεις φορές Γαλλικά)

Απογευματινή Ζώνη – Προαιρετικό Πρόγραμμα

Το σχολείο παρέχει, μετά το τέλος του προγράμματος μαθημάτων, δυνατότητα συμμετοχής στους ομίλους της απογευματινής ζώνης