Πρόγραμμα σπουδών ανά τάξη

Α΄ ΤΑΞΗ

Πρωινή Ζώνη

Μαθήματα

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Από Πρωτότυπο Κείμενο)
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Από Μετάφραση)
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία)
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας)
 • Θρησκευτικά
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Γαλλικά
 • Αγγλικά
 • Ιστορία
 • Γεωλογία-Γεωγραφία
 • Βιολογία
 • Φυσική Αγωγή
 • Πληροφορική
 • Τεχνολογία
 • Αισθητική Αγωγή (Μουσική)
 • Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά)
 • Οικιακή Οικονομία

Απογευματινή Ζώνη – Υποχρεωτικό Πρόγραμμα

Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας (Δύο φορές την Εβδομάδα Αγγλικά – Τρείς φορές Γαλλικά)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020-2021

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ α1

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ α2

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ α3

Απογευματινή Ζώνη – Προαιρετικό Πρόγραμμα

Το σχολείο παρέχει, μετά το τέλος του προγράμματος μαθημάτων, δυνατότητα συμμετοχής στους ομίλους της απογευματινής ζώνης

Β΄ΤΑΞΗ

Πρωινή Ζώνη

Μαθήματα

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Από Πρωτότυπο Κείμενο)
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Από Μετάφραση)
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία)
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας)
 • Ιστορία
 • Θρησκευτικά
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γεωλογία-Γεωγραφία
 • Φυσική Αγωγή
 • Πληροφορική
 • Τεχνολογία
 • Αισθητική Αγωγή (Μουσική)
 • Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά)
 • Οικιακή Οικονομία

Απογευματινή Ζώνη – Υποχρεωτικό Πρόγραμμα

Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας (Δυο φορές την Εβδομάδα Αγγλικά – Τρεις φορές Γαλλικά)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020 – 2021

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ β1

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ β2

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ β3

Απογευματινή Ζώνη – Προαιρετικό Πρόγραμμα

Το σχολείο παρέχει, μετά το τέλος του προγράμματος μαθημάτων, δυνατότητα συμμετοχής στους ομίλους της απογευματινής ζώνης

Γ΄ΤΑΞΗ

Πρωινή Ζώνη

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Από Πρωτότυπο Κείμενο)
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Από Μετάφραση)
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία)
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Κείμενα Νεοελληνικής Λογογτεχνίας)
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Ιστορία
 • Θρησκευτικά
 • Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
 • Γαλλικά
 • Αγγλικά
 • Φυσική Αγωγή
 • Αισθητική Αγωγή (Μουσική)
 • Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά)
 • Πληροφορική
 • Τεχνολογία

Απογευματινή Ζώνη – Υποχρεωτικό Πρόγραμμα

Απογευματινή Ζώνη – Υποχρεωτικό Πρόγραμμα

Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας (Δυο φορές την εβδομάδα Αγγλικά – Τρεις φορές Γαλλικά)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020 – 2021

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ γ1

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ γ2

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ γ3

Απογευματινή Ζώνη – Προαιρετικό Πρόγραμμα

Το σχολείο παρέχει, μετά το τέλος του προγράμματος μαθημάτων, δυνατότητα συμμετοχής στους ομίλους της απογευματινής ζώνης