Πρόγραμμα Σπουδών Δημοτικού | 2021 -2022

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ / ΤΡΙΕΣ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΩΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΕΙΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.

Με γνώμονα το Πρόγραμμα Σπουδών για το Δημοτικό Σχολείο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κάνουμε πράξη με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τους στόχους που έχουν τεθεί από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου είναι διαθεματικό και η διδασκαλία των μαθημάτων υποστηρίζεται από σύγχρονο εποπτικό υλικό και διαδραστικούς πίνακες. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται εκδηλώσεις – εξορμήσεις βιωματικής μάθησης, ευρωπαϊκά προγράμματα, ημέρες Θεάτρου και Κινηματογράφου, Υγείας και Αθλητισμού, Τέχνης και Λογοτεχνίας, εκπαιδευτικές επισκέψεις δράσης, κοινωνικής και οικολογικής ευαισθητοποίησης, έτσι ώστε τα παιδιά μας να αναπτύξουν προσωπική και κοινωνική ταυτότητα.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • σε διαγωνισμούς παιδικού διηγήματος και εικαστικών, συναντήσεις με συγγραφείς, διοργάνωση έκθεσης βιβλίου, προγράμματα φιλαναγνωσίας

  • στους διαγωνισμούς της μαθηματικής εταιρείας, του Καγκουρό, στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Φυσικών Δημοτικού και στον διαγωνισμό Γαλλοφωνίας

  • σε προγράμματα οικολογικής ευαισθησίας όπως το Αειφόρο Σχολείο, το “Let’s Do It Greece”, σε προγράμματα ανακύκλωσης και δεντροφύτευσης και σε φιλανθρωπικές δράσεις

  • στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Teachers4Europe

  • στο πρόγραμμα eTwinning

  • των παιδιών της ΣΤ΄ τάξης σε ευρωπαϊκό πολιτιστικό πρόγραμμα στην πόλη Melun της Γαλλίας

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Σκοπός της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών είναι η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών ώστε να μπορούν να επικοινωνούν σε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Με την εκμάθηση των ξένων γλωσσών προάγονται οι έννοιες της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας ως βασικοί άξονες γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. Οι δύο ξένες γλώσσες, Γαλλικά και Αγγλικά, διδάσκονται στο δημοτικό στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα από την Α’ τάξη.