ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΣ | 2021 -2022

Το Λύκειο είναι μια αυτόνομη εκπαιδευτική μονάδα με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των νέων, τη διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη, την ενδυνάμωση αξιών συλλογικότητας και αλληλεγγύης. Στόχος του είναι να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες και να καλλιεργεί στάσεις και συμπεριφορές, ώστε οι μαθητές να μπορούν να διαμορφώσουν στη φάση αυτή της ζωής τους ένα σχέδιο για την προσωπική, κοινωνική και εργασιακή τους διαδρομή.

Στα πλαίσια αυτά οι μαθητές μας ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους ενισχύονται στη λήψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων επιλέγοντας αντικείμενα και δραστηριότητες που θα τους οδηγήσουν σε στέρεες μορφές γνώσης, στην καθολική μόρφωση και στην ομαλή ένταξη στην κοινωνική ζωή. Επιπλέον ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προετοιμασία για τις εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα ολιγομελή τμήματα, το πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό, η άσκηση του μαθητή στη σωστή αξιοποίηση του χρόνου του αποτελούν πρωταρχική μέριμνά μας. Ο συνδυασμός της εξειδίκευσης με την απόκτηση μιας ευρύτερης γενικής παιδείας και ολοκληρωμένης προσωπικότητας μας οδηγούν σε υψηλά αποτελέσματα επιτυχίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών με ήθος και σεβασμό, αισθητικό κριτήριο, γλωσσική αρτιότητα, εξοικειωμένους με τις Νέες Τεχνολογίες και ικανούς να ανταποκριθούν με επιτυχία στον ανταγωνισμό της μελλοντικής αγοράς εργασίας.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πρωινή ζώνη 08:00 – 13:30
Απογευματινή ζώνη 13:50 – 15:00

Προαιρετικά, το ωράριο της απογευματινής ζώνης επεκτείνεται με τη λειτουργία

 • τμημάτων αγγλικών των επιπέδων CAE και CPE

 • ομίλων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

Για την Α΄ τάξη το πρόγραμμα σπουδών της σχολικής χρονιάς 2013-14 είναι αυτό του Νέου Λυκείου. Για τις υπόλοιπες τάξεις είναι το ήδη ισχύον.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Ελληνική Γλώσσα (Μάθημα με κλάδους Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Νέα Ελληνική Λογοτεχνία)

 • Θρησκευτικά

 • Ιστορία

 • Μαθηματικά (Μάθημα με κλάδους Άλγεβρα και Γεωμετρία)

 • Γαλλικά

 • Φυσικές Επιστήμες (Μάθημα με κλάδους Φυσική, Χημεία, Βιολογία)

 • Φυσική Αγωγή

 • Πολιτική Παιδεία (Μάθημα με κλάδους Οικονομία, Πολιτικοί θεσμοί και Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)

 • Ερευνητική Εργασία

 • Μάθημα Επιλογής (Μάθημα επιλεγόμενο μεταξύ των: Εφαρμογές Πληροφορικής, Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός)

Η εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών γίνεται δύο ώρες την εβδομάδα από ομάδες έως πέντε παιδιών, με ανακατανομή των μαθητών/τριών των τριών τμημάτων γενικής παιδείας σε «τμήματα ενδιαφέροντος». Στηρίζεται σε τρεις βασικές Παιδαγωγικές Αρχές καθιερωμένες εδώ και δεκαετίες σε εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών, που είναι: α] Οι διερευνητικές διαδικασίες μάθησης, β] Η διεπιστημονική συνεργασία καθηγητών, γ] Η ομαδοσυνεργατική οργάνωση μαθητών.

Το σχολείο παρέχει

 • μία ώρα την εβδομάδα για ενίσχυση και εμβάθυνση σε ένα μάθημα που επιλέγει κάθε παιδί ανάμεσα στα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηματικά.

 • Συμβουλευτική στα πλαίσια του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, που περιλαμβάνει:

  • Τεστ κλίσεων και δεξιοτήτων
  • Λειτουργία της βιβλιοθήκης ΣΕΠ σε ορισμένες ώρες την εβδομάδα για πληροφορίες σχετικές με τις σπουδές και τα επαγγέλματα
  • Ατομική υποστήριξη στις αναζητήσεις όποιου μαθητή το ζητήσει, από τον καθηγητή υπεύθυνο του ΣΕΠ, σε συγκεκριμένες ώρες
  • Μορφωτικές επισκέψεις σε Ανώτατα και σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Ημερίδα ΣΕΠ, με παρουσιάσεις επαγγελμάτων από επαγγελματίες

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στη Β΄ τάξη των Ημερησίων Γενικών Λυκείων εφαρμόζεται πρόγραμμα που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως, κοινά για όλους τους μαθητές και δυο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως. Οι μαθητές επιλέγουν μια από τις ομάδες προσανατολισμού. Ο συνολικός αριθμός των ωρών διαμορφώνεται σε 35 εβδομαδιαίως.

Μαθήματα Γενικής παιδείας

 • Ελληνική Γλώσσα (με κλάδους Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Νέα Ελληνική Λογοτεχνία)

 • Μαθηματικά (με κλάδους Άλγεβρα και Γεωμετρία)

 • Φυσικές Επιστήμες (με κλάδους Φυσική, Χημεία, Βιολογία)

 • Πολιτική Παιδεία (με διδακτέα αντικείμενα: Οικονομία, Πολιτικοί θεσμοί και Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)

 • Φιλοσοφία

 • Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

 • Θρησκευτικά

 • Ιστορία

 • Γαλλικά

 • Φυσική Αγωγή

 • Ερευνητική Εργασία

Μαθήματα Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών
 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Μαθηματικά
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (ΒΑΚΕ) Φυσική

Το σχολείο παρέχει

 • επιπλέον διδακτικές ώρες για ενίσχυση σε μαθήματα κατεύθυνσης

 • δίωρη ενημέρωση ανά κατεύθυνση (για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις σπουδές στις διάφορες σχολές, το μηχανογραφικό δελτίο κ.α.)

 • συμβουλευτική στα πλαίσια του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΛΕΠΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:

Το σχολείο παρέχει

 • επιπλέον διδακτικές ώρες για ενίσχυση στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα

 • μία ώρα την εβδομάδα προετοιμασίας για τους/τις μαθητές/τριες που θα εξεταστούν πανελλαδικά στο ειδικό μάθημα των γαλλικών

 • μία ώρα την εβδομάδα προετοιμασίας για τους/τις μαθητές/τριες που θα εξεταστούν πανελλαδικά στο ειδικό μάθημα των αγγλικών

 • δίωρη ενημέρωση ανά κατεύθυνση (για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις σπουδές στις διάφορες σχολές, το μηχανογραφικό δελτίο κ.α.) σε συνδυασμό με τεστ κλίσεων και δεξιοτήτων στα πλαίσια του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ), στην αρχή της χρονιάς

 • συμβουλευτική στα πλαίσια του ΣΕΠ σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

1. ΓΑΛΛΙΚΑ

Διδάσκεται η γαλλική γλώσσα (προαιρετικά για τη Γ΄τάξη) και η διδασκαλία της οδηγεί στην απόκτηση διπλωμάτων, που ανάλογα με το ενδιαφέρον και τις προτεραιότητές του/της, ο/η κάθε μαθητής/τρια μπορεί να φθάσει να αποκτήσει μέχρι και το δίπλωμα SORBONNE C2.

Αναλυτικά

Στην Α΄ λυκείου υπάρχουν τα επίπεδα SΟRBONNE B1, SORBONNE B2 και SORBONNE C1 L (L: κατεύθυνση λογοτεχνία). Η συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος μέχρι και το επίπεδο Β2 δεν απαιτεί την ύπαρξη διπλώματος προηγούμενου επιπέδου. Στο τμήμα SORBONNE C1 μπορούν να εγγραφούν μόνο οι μαθητές που είναι κάτοχοι του SORBONNE B2.

Στη B΄ λυκείου υπάρχουν τα επίπεδα SORBONNE B2, SORBONNE C1 και SORBONNE C2. Υπάρχει επίσης το Cours spécial (2 φορές την εβδομάδα) για μαθητές που έχουν αποκτήσει το SORBONNE C1 και δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το επίπεδο SORBONNE C2.

Στη Γ΄ λυκείου όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη σειρά των γαλλικών διπλωμάτων μπορούν, αν το επιθυμούν, να συνεχίσουν. Διαφορετικά δε συμμετέχουν στα μαθήματα της απογευματινής ζώνης.

Τάξη Δίπλωμα
Α΄Λυκείου SbB1 – SbB2 – SbC1L – SbC2
Β΄Λυκείου SbB1 – SbB2 – SbC1L – SbC2

Σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς τα επίπεδα C1, C2 εντάσσονται στην κατηγορία «προχωρημένη». Οι κάτοχοι πτυχίων της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι σε θέση να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις επικοινωνίας της αντίστοιχης γλώσσας και να παρακολουθήσουν σπουδές σε πανεπιστήμια.

Το SORBONNE C2 δίνει την δυνατότητα απόκτησης Επάρκειας στη Γαλλική γλώσσα.

2. ΑΓΓΛΙΚΑ

Για τους/τις κατόχους πιστοποίησης Β2 (CAMBRIDGE FCE ή MICHIGAN ECCE) λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα τμήμα προετοιμασίας για το πιστοποιητικό CAMBRIDGE ADVANCED in ENGLISH (επίπεδο C1 στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς).

Επίσης λειτουργεί τμήμα προετοιμασίας για πιστοποίηση σε επίπεδο C2 (CAMBRIDGE PROFICIENCY in ENGLISH ή MICHIGAN ECPE) για όσους έχουν ήδη καλύψει την ύλη του C1.

Στα τμήματα αυτά μπορούν να εγγραφούν μαθητές/τριες των τάξεων Α΄ και Β΄ Λυκείου.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

1. ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Έχει διάρκεια περίπου δύο εβδομάδων και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται σε Κολέγιο της Αγγλίας ή της Γαλλίας. Πραγματοποιείται σε συνεργασία με εξωτερικό φορέα.

2. ΟΜΙΛΟΙ

Στην επέκταση της απογευματινής ζώνης λειτουργούν Θεατρικός όμιλος, Αθλητικός όμιλος(μπάσκετ, βόλεϊ, handball, πινγκ-πονγκ, μοντέρνου χορού), όμιλος Χορωδίας, όμιλος Σκάκι, Όμιλος εκμάθησης της κινέζικης γλώσσας, Όμιλος εκμάθησης της ισπανικής γλώσσας, Όμιλος Ρομποτικής, Όμιλος Εικονογράφησης – κόμικ, Όμιλος Δημοσιογραφίας.

Δίνεται η δυνατότητα εκμάθησης Ιστιοπλοΐας σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς (Σάββατα/Κυριακές).

Λειτουργεί Όμιλος Αυτόνομης Κατάδυσης με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση 14 μαθημάτων που οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος σε συνεργασία με Σχολή Κατάδυσης (Σάββατα).

Υπάρχει Εκδρομικός Όμιλος σε συνεργασία με εξωτερικό φορέα, που πραγματοποιεί ορισμένες ημερήσιες εκδρομές (Κυριακές) μέσα στο χρόνο.

Λειτουργεί Όμιλος Φιλαναγνωσίας στα πλαίσια του οποίου με αφορμή την ανάγνωση του βιβλίου που αποφασίζεται από κοινού με τα μέλη του Ομίλου, πραγματοποιούνται συναντήσεις με συγγραφείς, παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και άλλα δρώμενα.

Σε ώρες που προκαθορίζονται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς λειτουργούν επίσης οι Όμιλοι

 • Αντιλογίας
 • Βουλής των Εφήβων
 • Γαλλοφωνίας
 • UNESCO
 • ACSTAC

3. ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σε Πανελλήνιους και Διεθνείς μαθητικούς διαγωνισμούς, όπως της ΕΜΕ, της ΕΕΦ, της ΕΕΧ, της ΠΕΒ, στους διαγωνισμούς EUSO, Αρχαιογνωσίας, MLC, ACSTAC, Μαθηματικών και Γρίφων, Αντιλογιών κ.α.