Συχνές Ερωτήσεις

Ναι, στην αίθουσα πληροφορικής και στους διαδραστικούς πίνακες.

Το Sorbonne C2 Fou, το οποίο δίνει την δυνατότητα απόκτησης Επάρκειας της Γαλλικής γλώσσας.

Όχι για τα DELF, το SORBONNE B2 και το DALF C2.
Ναι, για το SORBONNE C1Τ FOU για το οποίο χρειάζεται το SORBONNE B2.

Το DELF B1 (επίπεδο Δ), το Sorbonne B2 (επίπεδο Γ), το Sorbonne C1T FOU (επίπεδο B), το Sorbonne C2 Fou

Τα DELF και τα DALF είναι διπλώματα του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας.
Τα Sorbonne είναι διπλώματα του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, αλλά εκτός του κύρους και της διεθνούς αναγνώρισής τους, ενέχουν ύλη που καλλιεργεί ουσιαστικότερα τους μαθητές.

Τα διπλώματα γαλλικών που προετοιμάζονται στο Λύκειο είναι: DELF B1, SORBONNE B2, SORBONNE C1Τ FOU και DALF C2.

Τα διπλώματα γαλλικών που προετοιμάζονται στο γυμνάσιο είναι πέντε: α) Το DELF A1, β) το DELF A2, γ) το DELF B1, δ) το SORBONNE B2 και στ) το SORBONNE C1Τ FOU.

Δεν χρειάζεται να γνωρίζει καλά γαλλικά. Το σχολείο θα αναλάβει το παιδί από τα αρχικά βηματά του στη γαλλική γλώσσα ώς την απόκτηση των διπλωμάτων που δύναται να αποκτήσει.

– μπορεί να μάθει ευκολότερα άλλες, κυρίως λατινογενείς γλώσσες : Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά και Ρουμανικά.
– μπορεί ευκολότερα να καταλάβει υψηλές θέσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Επίσης μπορεί να διεκδικήσει υψηλές θέσεις σε μεγάλες πόλεις: Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Λουξεμβούργο και πόλεις του Καναδά που είναι Γαλλόφωνες, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς.
– επειδή είναι σπάνιο το υψηλό επίπεδο γαλλικών στα πτυχία, ενώ σπανίζει, εν γένει, και η γνώση γαλλικών στην Ελλάδα σε σχέση με την αγγλική γλώσσα, η απόκτηση των γαλλικών διπλωμάτων συνιστά ουσιαστικό πλεονέκτημα για αναγήτηση εργασίας και επιστημονική εξέλιξη.