Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ιδρύθηκε το 1981 και στη μακρόχρονη πορεία του συνέβαλε στην καλλιέργεια σχέσεων αμοιβαίας εκτίμησης, σεβασμού και αποδοχής μεταξύ των γονέων, συνενώνοντάς τους στον κοινό αγώνα που καθημερινά κάθε οικογένεια δίδει, ώστε η νέα γενιά να μην αποκτά μόνο γνώσεις αλλά και αγωγή – εφόδιο για το μέλλον.

Θεωρώντας ότι η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι κάθε προσπάθειας που καταβάλλεται για ένα αύριο με ανθρώπινο πρόσωπο, βασισμένο στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές αξίες, ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων:

στηρίζει ηθικά και υλικά δράσεις της Σχολής στο μέτρο των δυνατοτήτων του,
διοργανώνει ομιλίες από ειδικούς – εγνωσμένου κύρους στο χώρο τους,
συμμετέχει στην Ομοσπονδία Γονέων & Κηδεμόνων Ελληνογαλλικών Σχολείων
συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γονέων
συμμετέχει σε εκδηλώσεις της Σχολής
συμμετέχει σε εκδηλώσεις των Ελληνογαλλικών Σχολείων

Σκοπός
Από την ίδρυσή του και εφεξής ο Σύλλογος έχει στόχο να:

συνεργάζεται με τη Διεύθυνση και το Διδακτικό προσωπικό, ώστε οι μαθητές μέσω της εκπαίδευσης και της αγωγής να αναδείξουν και να βελτιώσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους.
συμπαραστέκεται σε ανήλικα παιδιά σχολικής ηλικίας που έχουν ανάγκη βοήθειας (υλικής, ηθικής ή πνευματικής).

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ)

Προοπτικές
Σε μια εποχή που οι αλλαγές επέρχονται με ταχύτατους ρυθμούς, που η παγκοσμιοποίηση είναι πραγματικότητα και η προσαρμογή της εκπαίδευσης στα νέα δεδομένα αναγκαία, ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων καλείται να ανταποκριθεί στα κελεύσματα των καιρών:

να αποτελέσει βήμα διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών του,
να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των γονέων-μελών του σε όλες τις δράσεις του,
να συνεργάζεται με τη Διεύθυνση της Σχολής και τους διδάσκοντες, ώστε οι σημερινοί μαθητές και αυριανοί πολίτες να πραγματώσουν το όραμα του ελεύθερα σκεπτόμενου ατόμου, που ενστερνίζεται αξίες πολιτισμού και ενεργεί σύμφωνα μ’ αυτές.