Η λειτουργία του τμήματος Σχολικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Το Τμήμα Συμβουλευτικής αποτελεί ένα δυναμικό κομμάτι του Σχολείου μας που στηρίζει το παιδαγωγικό έργο, σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς.
Οι ψυχολογικές υπηρεσίες που παρέχονται στο Τμήμα Συμβουλευτικής έχουν προληπτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και αφορούν στους παρακάτω τομείς:

  • Διερεύνηση – Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών (κατόπιν γραπτής συναίνεσης των γονέων)

  • Ψυχολογική εκτίμηση των μαθητών (κατόπιν γραπτής συναίνεσης των γονέων)

  • Συνεργασία με τους γονείς και παραπομπή-εφόσον κρίνεται σκόπιμο- σε δημόσιους φορείς για περαιτέρω αξιολόγηση των μαθητών

  • Συμβουλευτική μαθητών (κατόπιν γραπτής συναίνεσης των γονέων)

  • Συμβουλευτική γονέων

  • Παιδαγωγικές ομάδες εκπαιδευτικών

  • Ατομικές συνεργασίες με εκπαιδευτικούς

  • Διασύνδεση με την κοινότητα

  • Καινοτόμα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής και τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις.

Όλες οι δράσεις του Τμήματος Συμβουλευτικής ακολουθούν τις αρχές της Δεοντολογίας και στόχο τους έχουν την προαγωγή της ψυχικής υγείας όλων όσων απαρτίζουν την κοινότητα του Σχολείου μας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς).

Για τα ατομικά τους ραντεβού με την ψυχολόγο του σχολείου , εφόσον το επιθυμούν, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με τη Γραμματεία του Σχολείου.