Βιβλιοθήκη Δημοτικού – Εκδηλώσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ-BAZAAR ΒΙΒΛΙΩΝ:

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ:

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010: