Βιβλιοθήκη Γυμνασίου – Λυκείου

Η σχολική βιβλιοθήκη Γυμνασίου-Λυκείου διαθέτει μια πλούσια συλλογή από βιβλία (ελληνικά και ξενόγλωσσα), περιοδικά και οπτικούς δίσκους (CD-ROM και DVD). Είναι δανειστική για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό της Σχολής. Ο δανεισμός γίνεται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό ενώ διαθέτει αναγνωστήριο 25 περίπου θέσεων.

Η συλλογή της βιβλιοθήκης οργανώθηκε τον Οκτώβριο του 2006, είναι ταξινομημένη σύμφωνα με το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey  ενώ για τη θεματική ευρετηρίαση χρησιμοποιούνται οι Θεματικές Επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Από το 2011 χρησιμοποιείται για την καταλογογράφηση του υλικού το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης Γυμνασίου-Λυκείου

Ωράριο λειτουργίας

Κανονισμός λειτουργίας 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:

Σχολικό έτος 2022-2023 και Στατιστικά Αναγνωστών,     Σχολικό έτος 2015-2016 και Στατιστικά ΑναγνωστώνΣχολικό έτος 2012-2013 και Στατιστικά ΑναγνωστώνΣχολικό έτος 2010-2011Σχολικό έτος 2008-2009

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ: