Τα Αγγλικά στο Σχολείο μας

αγγλικά - ταξίδι

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Οι μαθητές μας έχουν την πρώτη τους επαφή με την αγγλική γλώσσα από το Νηπιαγωγείο, όπου η μάθηση είναι βιωματική. Στο Δημοτικό, εισάγονται σταδιακά στις δομές της γλώσσας με ιδιαίτερη έμφαση στο παιχνίδι, την κίνηση, το τραγούδι. Στις τάξεις Α’ και Β’ τα αγγλικά διδάσκονται 2 ώρες την εβδομάδα, ενώ από τη Γ’ έως και την Στ’, 3 ώρες την εβδομάδα. Επιλέγονται διδακτικά εγχειρίδια που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών ενώ παράλληλα υιοθετούν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. Η εκπαιδευτική πράξη εμπλουτίζεται με δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης, διαθεματικές εργασίες, συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς και δράσεις E-Twinning, που προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Ο όμιλος εκμάθησης Αγγλικής στο δημοτικό απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν να προχωρήσουν με ταχύτερο ρυθμό σε μικρά, ομοιογενή τμήματα. Λειτουργούν τα επίπεδα Junior A, Junior B, Junior A-B (in one year), A Class, B Class, C class. Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις Cambridge Young Learners English (Starters, Movers, Flyers) τόσο μέσα στο πλαίσιο του ομίλου εκμάθησης Αγγλικής όσο και στην πρωινή ζώνη.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ

αγγλικά - βράβευσηΤο Αγγλικό Τμήμα του Σχολείου μας έχει μακρά παράδοση στη μεθοδική διδασκαλία της ξένης γλώσσας με εξαιρετικά αποτελέσματα. Παράλληλα με τη γλωσσική εκπαίδευση, μεταδίδονται στους μαθητές και στοιχεία της βρετανικής κουλτούρας με έμφαση πάντα στην καλλιέργεια της επικοινωνιακής δεξιότητας.

Η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας στο γυμνάσιο γίνεται σε επίπεδα. Η κατάταξη των μαθητών σε αυτά γίνεται είτε μετά από τεστ κατάταξης είτε βάσει της επίσημης πιστοποίησης Cambridge Assessment English που έχουν αποκτήσει.

Αναλυτικότερα, οι μαθητές της Α’ γυμνασίου που έχουν επίσημη πιστοποίηση Cambridge YLE (ή ΚΕΥ for Schools) κατατάσσονται βάσει του αποτελέσματος της πιστοποίησης. Επίσης, οι μαθητές μας που παρακολούθησαν τον όμιλο Αγγλικών κατατάσσονται βάσει της προόδου τους στην τάξη του ομίλου, χωρίς τεστ κατάταξης.

Οι υπόλοιποι μαθητές περνούν το τεστ κατάταξης, το οποίο αξιολογεί τις γνώσεις και την ετοιμότητά τους τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Με τον τρόπο αυτό, τα τμήματα / επίπεδα, που λειτουργούν σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, είναι ομοιογενή και λειτουργούν αποδοτικά έτσι ώστε να ενισχύεται το αίσθημα προόδου και να επιτυγχάνεται κάθε εφικτός στόχος.

Η σύνθεση των τμημάτων όλων των τάξεων επαναξιολογείται κι επιβεβαιώνεται στην αρχή κάθε χρονιάς διότι είναι δυνατό να έχουμε μετακινήσεις μαθητών που προοδεύουν ταχύτερα ή την εγγραφή νέων μαθητών. Αντιθέτως, η σύνθεση των τμημάτων δεν αλλάζει στη μέση της σχολικής χρονιάς ακόμη κι αν κάποιος μαθητής αποκτήσει πιστοποίηση ανωτέρου επιπέδου (εξετάσεις Δεκεμβρίου). 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Τα επίπεδα που συνήθως έχουμε στην Α’ γυμνασίου είναι Β/C (A1/Α2), C (Α2) και D Class (Β1). Αυτά καθορίζονται τόσο από την ύλη που έχουν διδαχθεί τα παιδιά τελειώνοντας το Δημοτικό όσο κι από τις πιστοποιήσεις που διαθέτουν (MOVERS, FLYERS ή KEY for Schools).

Είναι πιθανό, εάν υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών που διαθέτουν πιστοποίηση PRELIMINARY for Schools (B1), να δημιουργηθεί και τμήμα Ε Class (ακαδημαϊκό επίπεδο B1+).

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Στην Β’ γυμνασίου τα παιδιά συνεχίζουν βάσει της κατάταξης στην Α’ τάξη ή βάσει των διπλωμάτων Cambridge που έχουν αποκτήσει. Έτσι τα επίπεδα διαμορφώνονται σε D Class (Β1) και E/FCE (B2), ενδεχομένως και Β2+ εάν υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών με πιστοποίηση Β2 .

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Στην Γ’ γυμνασίου λειτουργούν τάξεις E/FCE (B1+) και Pre-Advanced (Β2+) για όσους μαθητές δεν απέκτησαν πιστοποίηση Β2* την περασμένη χρονιά, και ADVANCED (C1 – πρώτος χρόνος Proficiency) για τους μαθητές που έχουν πιστοποίηση Β2 (Cambridge/Michigan) .

*Μαθητές που απέκτησαν πιστοποίηση Β2 με οριακή βαθμολογία στην Β’ γυμνασίου, παρακολουθούν την τάξη Pre-Advanced (B2+) στην Γ’ Γυμνασίου για να υπάρξει ομαλή μετάβαση στην ήδη απαιτητική ύλη του επιπέδου Advanced.

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Α’ και Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Τα παιδιά διδάσκονται Αγγλικά 3,5 ώρες την εβδομάδα στην απογευματινή ζώνη (Τρίτη και Πέμπτη) στις οποίες προστίθενται και δύο πρωινές ώρες Αγγλικών, ολοκληρώνοντας έτσι ένα ενιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας 5,5 ωρών.

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Οι μαθητές της Γ΄ γυμνασίου διδάσκονται Αγγλικά 3,5 ώρες την εβδομάδα στην απογευματινή ζώνη (Δευτέρα και Τετάρτη) στις οποίες προστίθενται τρεις ώρες από την πρωινή ζώνη, ολοκληρώνοντας έτσι ένα πρόγραμμα 6,5 ωρών. Ειδικά οι μαθητές της Γ΄ γυμνασίου που έχουν πιστοποίηση Β2 έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την πρώτη χρονιά προετοιμασίας τους για το Proficiency παρακολουθώντας την τάξη Advanced ολοκληρωμένη (πρωινή και απογευματινή ζώνη).

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

αγγλικά - βράβευση

Τα βιβλία που διδάσκονται οι μαθητές όλων των τάξεων αντιστοιχούν στο επίπεδο του κάθε μαθητή και είναι ίδια τόσο τις πρωινές όσο και τις απογευματινές ώρες.

Οι μαθητές εκτός από τη φυσική τάξη δουλεύουν και σε ψηφιακή τάξη μέσω της πλατφόρμας MICROSOFT TEAMS. Εκεί έχουν πρόσβαση σε ενισχυτικό υλικό, εκπαιδευτικά παιχνίδια, λαμβάνουν αναθέσεις εργασιών με ορισμένη προθεσμία, ανατροφοδότηση, και βλέπουν τα καθήκοντα για το επόμενο μάθημα.

Η αξιολόγηση των μαθητών μας φυσικά (δηλαδή τα ολιγόλεπτα τεστ καθώς και τα επαναληπτικά ωριαία διαγωνίσματα) βασίζεται στο υλικό αυτό που διδάσκονται ανά επίπεδο.

αγγλικά - βράβευση

Τα μαθήματα Αγγλικών (πρωινής και απογευματινής ζώνης) διεξάγονται με φροντιστηριακό χαρακτήρα, προετοιμάζοντας άρτια τους μαθητές για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των διπλωμάτων, τα οποία αποκτούν με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας εντάσσονται δύο επίσημες μετρήσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Η πρώτη μέτρηση, το διαγνωστικό τεστ (screening test), λαμβάνει χώρα περί τα τέλη Νοεμβρίου και δίνει μια πρώτη εικόνα της ετοιμότητας των μαθητών τη δεδομένη στιγμή ενώ η δεύτερη μέτρηση, το επίσημο τεστ προσομοίωσης (mock exam), πραγματοποιείται πριν την περίοδο εγγραφών στις εξετάσεις των διπλωμάτων. Το τεστ προσομοίωσης διεξάγεται για τα επίπεδα B1 – C2 σε πραγματικό χρόνο εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η ετοιμότητα των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Στόχος του Σχολείου μας είναι οι περισσότεροι μαθητές να βρίσκονται στα επίπεδα Β2 και C1 (Advanced) ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο, ή ακόμη και στο C2 (Proficiency) έως το τέλος της Α΄Λυκείου.

Το σχολείο μας είναι πιστοποιημένο Κέντρο του Cambridge, πράγμα που σημαίνει ότι οι εξετάσεις διενεργούνται εξ ολοκλήρου στο γνώριμο χώρο του σχολείου. Επίσης, τόσο το διδακτικό προσωπικό όσο και οι μαθητές μας έχουν πλήρη και εξειδικευμένη στήριξη μέσω σεμιναρίων στην προετοιμασία τους για τις εξετάσεις των Πανεπιστημίων Cambridge και Michigan.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

αγγλικά - ταξίδι

Τα αγγλικά στο σχολείο μας διδάσκονται στην πρωινή ζώνη σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Το υλικό των βιβλίων εμπλουτίζεται με οπτικοακουστικό υλικό, αυθεντικά κείμενα και διδασκαλία γραμματικής για τη συμμετοχή των μαθητών στις προαγωγικές εξετάσεις με τράπεζα θεμάτων. Για τη Γ΄ Λυκείου υπάρχει επίσης προετοιμασία  για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών με μία διδακτική ώρα την εβδομάδα. 

Τμήματα ενίσχυσης γλωσσομάθειας

Στο Λύκειο λειτουργούν απογευματινά τμήματα προετοιμασίας για την τελειοποίηση της γλώσσας κυρίως σε επίπεδο C2, PROFICIENCY, αλλά και Β2 και C1 εάν υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον και ικανός αριθμός μαθητών. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε όσα παιδιά της Α΄ αλλά και Β΄ λυκείου το επιθυμούν να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους μέσα στο σχολείο χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθούν πρόσθετα μαθήματα οπουδήποτε αλλού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

αγγλικά - πιστοποίησηΦυσικά, η μάθηση δεν περιορίζεται στο στενό πλαίσιο μιας τάξης. Εμπλουτίζεται με δραστηριότητες που εξασφαλίζουν ανοιχτούς πνευματικούς ορίζοντες και δημιουργούν την αναγκαία υποδομή στους μαθητές μας – τους αυριανούς πολίτες του κόσμου. Ανάλογα με το ενδιαφέρον των μαθητών, λειτουργούν όμιλοι όπως TED Ed Student Talks, που ασκεί τους μαθητές στη βασική δεξιότητα του δημόσιου λόγου, MUN club (Model United Nations), προσομοίωση των εργασιών του ΟΗΕ, όπου οι μαθητές συγκροτούν εισηγήσεις και συνθέτουν ψηφίσματα στην Αγγλική γλώσσα συμμετέχοντας σε μαθητικά συνέδρια. Σε ετήσια βάση, τα παιδιά μας παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις στα Αγγλικά που καλύπτουν ευρύ φάσμα θεματολογίας. Συχνά, συμμετέχουν και τα ίδια ενεργά σε παραστάσεις που ετοιμάζουν στα Αγγλικά με την καθοδήγηση των καθηγητριών τους.

Ανά διετία, πραγματοποιείται εκπαιδευτικό ταξίδι σε διάφορα μέρη της Αγγλίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα εμβάθυνσης της γλώσσας σε κολλέγια, εκδρομές και πλήθος δραστηριοτήτων, χαρίζοντας μοναδικές εμπειρίες στα παιδιά μας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ INTERNATIONAL SCHOOL AWARD (ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

αγγλικά - πιστοποίηση INTERNATIONAL SCHOOL AWARD

Το Σχολείο μας κέρδισε για τρίτη συνεχόμενη τριετία (2021-2024) την επίσημη αναγνώριση INTERNATIONAL SCHOOL AWARD του Βρετανικού Συμβουλίου, πιστοποιώντας το διεθνές πρόγραμμα σπουδών του και τη δέσμευση να διαμορφώσει τους νέους παγκόσμιους πολίτες του αύριο μέσω συνεργασιών E-Twinning και Erasmus Teachers 4Europe.

Υπεύθυνες καθηγήτριες: κ. Ευτυχία Μπουχάγερ και κ. Τζίνα Ξυδούς. ISA coordinator: κ. Ντόρα Ασυριάν.