Πρωινή υποχρεωτική ζώνη Γυμνασίου | 2022 – 2023

ΩΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
07.15 – 07.55 Υποδοχή μαθητών
07.55 – 08.00 Πρωινή προσευχή
08.00 – 09.30 Πρώτο διδακτικό δίωρο
09.30 – 09.45 Διάλειμμα
09.45 – 11.15 Δεύτερο διδακτικό δίωρο
11.15 – 11.30 Διάλειμμα
11.30 – 13.30 Τρίτο διδακτικό Τρίωρο
13.30 – 13.45 Διάλειμμα
13.50 – 15.05 Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα