Στόχοι & Διδακτικές Μέθοδοι

Σκοπός του Προνηπίου και του Νηπιαγωγείου μας είναι να διαμορφώσουν στις τάξεις τους ένα μαθησιακό περιβάλλον ανοιχτό, φιλικό και ευέλικτο επιτυγχάνοντας τους παρακάτω στόχους:

  • να συμβάλλουν στη γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική και φυσική ανάπτυξη των παιδιών

  • να αποκτηθούν εφόδια μέσω του σχεδιασμού και της πραγματοποίησης δημιουργικών δραστηριοτήτων

  • να διευκολύνουν τη μαθησιακή προσπάθεια

  • να ευνοήσουν την ανάπτυξη της αυτονομίας όλων των παιδιών

  • να αναπτυχθεί εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς

  • τα παιδιά του Νηπιαγωγείου να προετοιμαστούν για τη μετάβασή τους στο Δημοτικό σχολείο

Το Προνήπιο και το Νηπιαγωγείο της Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne d’ Arc υιοθετούν και εφαρμόζουν τις αρχές της παιδοκεντρικής διδασκαλίας μέσω της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης. Το πρόγραμμα μας στηρίζεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) το οποίο προσδιορίζει τις κατευθύνσεις της ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Δημιουργίας και Έκφρασης και Πληροφορικής για το παιδί του Νηπιαγωγείου.

Το σχολείο μας προσφέρει τις συνθήκες εκείνες που συμβάλλουν στην επεξεργασία θεματικών ενοτήτων οι οποίες στηρίζονται σε γνήσια ενδιαφέροντα , προβληματισμούς και ανάγκες των παιδιών. Μέσα από την βιωματική – επικοινωνιακή μέθοδο διδασκαλίας, μέθοδος project, οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους μαθητές διαμορφώνουν δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από ζωντάνια και ενδιαφέρον, για την ανακάλυψη νέων γνώσεων.

Το Προνήπιο και το Νηπιαγωγείο μας σεβόμενα το κάθε παιδί ξεχωριστά, ακολουθούν τις παιδαγωγικές αρχές της Σχολής, καλλιεργώντας ένα χαρούμενο και ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον για τα παιδιά. Επιδιώκουμε τα παιδιά να απολαμβάνουν τη ζωή τους στην τάξη και να είναι χαρούμενα. Θεωρούμε εξίσου σημαντική την καλλιέργεια μίας σχέσης συνεργασίας με την οικογένεια η οποία εμπλέκεται και στη μαθησιακή διαδικασία.