Ανακοινώσεις Νηπιαγωγείου2022-03-24T13:46:57+03:00

Ανακοινώσεις Νηπιαγωγείου

2412, 2022

Χριστούγεννα στο Νηπιαγωγείο

Τα Χριστούγεννα στο Νηπιαγωγείο αγγίζουν όλες τις αισθήσεις! Η αισθητηριακή αίθουσα μετατράπηκε σε ένα φωσφορούχο χριστουγεννιάτικο τοπίο. Τα νήπια και τα προνήπια λέρωσαν τα χέρια τους στο παιχνίδι, σε χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες messy play.. [...]

2011, 2022

Ο θαυμαστός κόσμος του Eric Carle

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας βασίζεται στη διαθεματικότητα και τη βιωματική μάθηση. Οι θεματικές ενότητες επιλέγονται σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μικρών μαθητών καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρουν για ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε πολλαπλούς μαθησιακούς τομείς. [...]

Go to Top