Πρωινή Υποχρεωτική Ζώνη Δημοτικού | 2021 -2022

Πρωινή Υποδοχή 1ο διδακτικό δίωρο Πρώτο Διάλειμμα 2ο διδακτικό δίωρο Δεύτερο Διάλειμμα 5η διδακτική ώρα Τρίτο Διάλειμμα 5η & 6η διδακτική ώρα
7:30 – 8:10 08:15 – 09:40 9:40 – 10:00 10:00 – 11:30 11:30 – 11:45 11:45 – 12:25 12:25 – 12:55 12:35 – 14:00