Νομοθεσία – Απουσίες

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους κρίνουμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για ορισμένα λειτουργικά θέματα,  που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.