1η Διακρατική Συνάντηση για το έργο Story Changers “Enhancing Pupils’ Social Skills and Enriching Teaching Methods Through Storytelling and Virtual Reality”

Η 1η Διακρατική Συνάντηση για το έργο Story Changers πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εταίροι του έργου: M.M.C Management Center Ltd (Κύπρος), EUROCIRCLE ASSOCIATION (Γαλλία), ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. / OMEGATECH (Ελλάδα), Δημοτικό Σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα (Κύπρος), St. Joseph Mater Boni Consilii School (Μάλτα), Ιερά Μονή Αγίου Ιωσήφ / Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D’Arc (Ελλάδα), Escola A. Aguilera / Escola Sant Josep (Ισπανία) και το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών (Ελλάδα).
Το έργο Story Changers απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της δημοτικής εκπαίδευσης και έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πακέτου το οποίο θα συμβάλει στην ανάπτυξη των μαλακών δεξιοτήτων των μαθητών (π.χ. ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, αυτογνωσία κλπ.) μέσω του συνδυασμού της αφήγησης ιστοριών και της εικονικής πραγματικότητας (VR). Ακόμη, το έργο έχει ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς και τη βελτίωση των δεξιοτήτων διδασκαλίας και των γνώσεων πληροφορικής των εκπαιδευτικών μέσω της ένταξης της αφήγησης ιστοριών και της εικονικής πραγματικότητας στη διδασκαλία τους.

Κατά την πρώτη μέρα της συνάντησης ο συντονιστής-εταίρος του έργου, M.M.C Management Centre Ltd, παρουσίασε τον σκοπό, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και τα πνευματικά παραδοτέα του έργου. Στη συνέχεια, ο συντονιστής του πρώτου παραδοτέου, οργανισμός EUROCIRCLE, παρουσίασε τις επιμέρους δραστηριότητες για την υλοποίηση του παραδοτέου. Η συζήτηση που ακολούθησε επικεντρώθηκε στο περιεχόμενο και τη μορφή του εντύπου στο οποίο οι εταίροι θα καταγράψουν τις καλές πρακτικές που θα εντοπίσουν όσον αφορά τη χρήση της αφήγησης ιστοριών, της εικονικής πραγματικότητας ή/και άλλων τεχνολογιών ή και τον συνδυασμό αυτών με στόχο την ανάπτυξη των μαλακών δεξιοτήτων των μαθητών. Ως προθεσμία για την ολοκλήρωση της έρευνας σχετικά με τις καλές πρακτικές τέθηκε το τέλος του ερχόμενου Απριλίου, έτσι ώστε η σύνθεση του Οδηγού Καλών Πρακτικών να αρχίσει τον Μάιο.

Η δεύτερη μέρα της συνάντησης ήταν αφιερωμένη στην ενημέρωση των εταίρων σχετικά με τη διαχείριση του έργου, τη διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων και των δραστηριοτήτων του, καθώς και την πληροφόρηση για τις δράσεις και τα αποτελέσματά του.

Το έργο Story Changers χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2021-08-24T02:04:15+03:00
Go to Top