ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

«Διαμορφώνοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα φύλα» – Με αφορμή τη Θεματική «Ζω καλύτερα – εὖ ζῆν» των Εργαστηρίων Κοινωνικών Δεξιοτήτων οι μαθήτριες και οι μαθητές της β’ τάξης συνομίλησαν με τον κ. Π. Μεσσαρόπουλο, Γυναικολόγο – Μαιευτήρα, για τις διαφυλικές σχέσεις και τη σημασία της σωστής πληροφόρησης για υγιή συναισθηματική και ομαλή ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη, ώστε να είναι ικανοί να προστατεύουν την ψυχική και σωματική τους υγεία.

2021-12-17T11:46:01+03:00
Go to Top