Ιστορικές Αντιλογίες

“Ο ρόλος των Φιλελλήνων στην Ελληνική Επανάσταση ήταν μόνο θετικός”: αυτό ήταν το θέμα ιστορικής αντιλογίας στο οποίο διασταύρωσαν τα ξίφη τους δύο ομάδες μαθητών της Β’ Λυκείου αφού μελέτησαν πρωτογενείς και δευτερογενείς ιστορικές πηγές με τη βοήθεια των καθηγητριών κ.κ. Μ. Δακορώνια και Α. Σιατραβάνη. Το πρόγραμμα εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Λαμπράκη.

Σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια τής ιστορικής-κριτικής σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης των μαθητών.

Μέσω της προσέγγισης ιστορικών κειμένων και πληροφοριών που διακινούνται στον δημόσιο λόγο και στο διαδίκτυο για την Επανάσταση τού 1821 οι μαθητές εκφέρουν συγκροτημένο προφορικό λόγο για την ιστορική και τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Το πρόγραμμα προάγει τη βιωματική, ανακαλυπτική μάθηση, τη συγκρότηση ιστορικού επιχειρήματος και τη διεξαγωγή δημοκρατικού διαλόγου.

Η μεθοδολογία τού προγράμματος καλλιεργεί την ενσυναίσθηση, την κριτική σκέψη, τις επιχειρηματολογικές, τις διαλογικές, τις αναλυτικές και συνθετικές, τις επικοινωνιακές και τις ερευνητικές δεξιότητες των μαθητών, την ικανότητα κριτικής πρόσληψης, χρήσης και δημιουργίας γνώσης και πληροφορίας σε οποιοδήποτε παραδοσιακό ή σύγχρονο μέσο επικοινωνίας (media literacy), τις ικανότητες τής στοχοθεσίας, τής λήψης απόφασης, τής οργάνωσης, τής διαχείρισης τού χρόνου, τής ενεργητικής ακρόασης και τού αναστοχασμού.

Συμμετείχαν οι μαθητές: Μ. Αράπη, Σ. Βραχνού, Μ. Κοκκόνη, Α. Κούρτη, Θ. Παπαφράγκου και Γ. Χατζηδημητρίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

2021-08-24T17:42:57+03:00
Go to Top