Νέα έκδοση, «Κατανοώ πως Κατανοώ» για μαθητές ε’ δημοτικού

κατανοώ πως κατανοώ

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, υποδεχόμαστε τη νέα έκδοση «ΚΑΤΑΝΟΩ πώς κατανοώ», ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, για μαθητές Ε’ Δημοτικού. Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά βιβλίο της σειράς μετά την έκδοση των εγχειριδίων για την Δ’ και Γ’ Δημοτικού. 

Δείτε εδώ ένα ενδεικτικό κεφάλαιο του βιβλίου.

Στη σύγχρονη κοινωνία που ο ρυθμός των πληροφοριών αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, η εκπαίδευση καλείται να αναδιαμορφώσει τους στόχους της και να προτάξει τη δημιουργία ικανών αναγνωστών, οι οποίοι θα μπορούν όχι μόνο να διαβάζουν, αλλά και να διαχειρίζονται τις πληροφορίες, με πρωταρχικό στόχο τη σχολική επιτυχία και απώτερο στόχο την κοινωνική καταξίωση.

Πολλά παιδιά, όμως, δυσκολεύονται να κατανοήσουν αυτά που διαβάζουν και αυτή η δυσκολία συνήθως τα ακολουθεί και στην υπόλοιπη ενήλικη ζωή τους. Πολλοί επιστήμονες στην προσπάθειά τους να επιλύσουν αυτό τον γρίφο, ερεύνησαν όλες τις διαδικασίες που προσδιορίζουν και καθορίζουν την επιτυχή και απρόσκοπτη ανάγνωση. Σύμφωνα με την έρευνα του National Center for Education Statistics [NCES] (2006) στις Η.Π.Α, το ένα τρίτο των μαθητών της τετάρτης δημοτικού έχει κατακτήσει μόνο τις βασικές αναγνωστικές δεξιότητες.

Αυτές οι διαπιστώσεις αλλά και η επαφή μας με την καθημερινή διδακτική πρακτική μας οδήγησαν στο να στραφούμε περισσότερο στη διαδικασία της κατανόησης και να εστιάσουμε στην καλλιέργεια εκείνων των στρατηγικών και τεχνικών που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξή της μέσα από κειμενοκεντρικές δραστηριότητες με νόημα που θα μπορούν να διαφοροποιούνται από τον εκπαιδευτικό, ώστε να αφορούν όλους τους μαθητές.

Πρωτίστως, κατά τη δημιουργία των σχεδίων εργασίας αυτού του βιβλίου λάβαμε υπόψη μας να ικανοποιούνται και τα πέντε επίπεδα της ανάγνωσης: της επικοινωνίας, ώστε οι μαθητές να συζητούν για αυτά, της μάθησης μέσα από τη ρητή ή άδηλη [αυτο] αξιολόγηση, της ευχαρίστησης, επιλέγοντας κείμενα που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα των μαθητών της Ε’ δημοτικού, της άντλησης πληροφοριών, καθώς αξιοποιούνται και ανακαλούνται με κάθε ευκαιρία οι προηγούμενες γνώσεις τους και ενισχύονται με νέες και τέλος της ενεργοποίησης του ενδιαφέροντός τους, καθώς συνδέουμε διάφορες γνωστικές/θεματικές περιοχές μεταξύ τους και παρωθούμε τους μαθητές στην ανακάλυψη της γνώσης.

Το βιβλίο Κατανοώ πως Κατανοώ έχει χωριστεί σε τέσσερις θεματικές ενότητες, οι οποίες προέκυψαν μέσα από τα μαθησιακά ενδιαφέροντα των μαθητών και το γνωστικό τους υπόβαθρο. Περιέχουν τόσο λογοτεχνικά κείμενα αλλά και άρθρα ή κείμενα που μπορούν να συναντήσουν στην καθημερινότητά τους ή στο διαδίκτυο. Επιλέχθηκαν διαφορετικά κειμενικά είδη, για να μπορέσουν οι μαθητές, τόσο μόνοι τους όσο και με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού να κατακτήσουν τα χαρακτηριστικά τους και να κατανοήσουν τη δομή τους, ώστε να μπορέσουν παράλληλα να περάσουν στην παραγωγή του γραπτού λόγου.

Η ποικιλία των δραστηριοτήτων, επιπροσθέτως, συνδράμει τον εκπαιδευτικό στο διδακτικό του έργο, καθώς μπορεί να τις εφαρμόσει σε οποιοδήποτε άλλο κείμενο και μαθησιακό ή διδακτικό αντικείμενο, να τις διαφοροποιήσει, ώστε να ταιριάζουν στο προφίλ κάθε μαθητή και να τις εμπλουτίσει με δικές του ιδέες, για να κατευθύνει τους μαθητές τους και σε άλλα γνωστικά μονοπάτια.

Ένα μεγάλο μέρος των υπαρχόντων σχεδίων εργασίας εφαρμόστηκε από τους συγγραφείς στους μαθητές της Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne d’ Arc με τη συνεχή υποστήριξη και παρώθηση των επιβλεπόντων συνεργατών. Έτσι, με στόχο τη μορφοποίηση της δομής τους αποκλειστικά στην καλλιέργεια της κατανόησης, τα περισσότερα αναπροσαρμόστηκαν, εμπλουτίστηκαν, αφαιρέθηκαν δραστηριότητες που δεν εστίαζαν στα επίπεδα της κατανόησης (λεξιλογικό, κυριολεκτικό, ενδοκειμενικό και διακειμενικό), ενώ γίνονταν διαρκώς άτυπες αξιολογήσεις, ώστε να διαπιστώνεται αν υπάρχει σημαντική μεταβολή στην επίδοση των μαθητών στην αναγνωστική κατανόηση.

Με τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση στο πώς επεξεργάζονταν οι μαθητές τα κείμενα, στην ευχέρεια με την οποία τα διάβαζαν και στο βάθος στο οποίο τα κατανοούσαν. Οι εκπαιδευτικοί, επίσης, μας ανέφεραν ότι απέκτησαν πλουσιότερο λεξιλόγιο, το οποίο μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν στις κατάλληλες περιστάσεις, όπως και ότι υπήρξε ικανοποιητική ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας. 

Με τη σειρά αυτών των βιβλίων ευελπιστούμε να προσφέρουμε στους εκπαιδευτικούς ένα εργαλείο αποτελεσματικής διδακτικής τεχνικής τόσο για την αναγνωστική ικανότητα των μαθητών τους όσο και για την επαρκή παραγωγή γραπτού λόγου σε επόμενο επίπεδο. Επιπλέον, στόχος μας είναι να δείξουμε στους μαθητές μας τη μαγεία του κόσμου του βιβλίου, ώστε να γίνουν ικανοί αλλά και κριτικοί αναγνώστες. Η ανάγνωση είναι μια επίπονη και συνάμα γοητευτική διαδικασία… μπορούμε να προσφέρουμε στους μαθητές μας τα εφόδια εκείνα που θα τους κάνουν να κατανοήσουν ότι «η γνώση, που κρύβεται τόσο πίσω όσο και ανάμεσα από τις γραμμές των κειμένων, είναι δύναμη»!

Θερμά συγχαρητήρια στους συντελεστές! Υπερήφανοι για τις δασκάλες και τον Διευθυντή του Δημοτικού μας! 

2022-06-14T04:13:27+03:00
Go to Top