Δημιουργία Αφίσας στο πλαίσιο του προγράμματος Adopt a ship – Ποσειδώνια

«Πλοίο, καπετάνιος, μηχανικός, πλοιοκτήτης» – το θέμα της αφίσας που δημιούργησαν συγκεντρώνοντας τις εργασίες τους, οι μαθητές μας της β’ Γυμνασίου και με την οποία συμμετείχαν στα Ποσειδώνια, τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή διεθνή έκθεση στην Ελλάδα! Η δράση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Υιοθέτησε ένα πλοίο/Adopt a ship. ⛵️
Ευχαριστούμε θερμά τις κ.κ. Ειρήνη Νοτιά, Ελισάβετ Στατήρα και Έφη Κωτίκα για τη συνεργασία και τη δυνατότητα που έδωσαν στους μαθητές μας να συμμετάσχουν με τα έργα τους σε αυτή τη διεθνή συνάντηση του Ναυτιλιακού κλάδου.

Επιστροφή στις Διακρίσεις