Ευρωπαϊκά προγράμματα2022-03-24T10:52:12+03:00

Ευρωπαϊκά προγράμματα

202, 2022

2 η Διακρατική Συνάντηση και Μαθησιακή Δραστηριότητα του Έργου Story Changers: Enhancing Pupils’ Social Skills and Enriching Teaching Methods Through Storytelling and Virtual Reality

Στις 30 και 31 Αυγούστου διεξήχθηκε διαδικτυακά μέσω Zoom η 2η Διακρατική Συνάντηση και η Μαθησιακή Δραστηριότητα του έργου Story Changers.

2906, 2020

eTwinning – Project «STEMtastic!!!»

Το σχολείο μας παρουσίασε το Project «STEMtastic!!!» με το οποίο πήρε μέρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEM 2.0 του eTwinning. To έργο υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Στ’ Δημοτικού οι οποίοι μελέτησαν τα φαινόμενα της Τριβής και του Σεισμού μέσα από τη μεθοδολογία STEM.

1501, 2020

EDL Selfie 2019 – eTwinning

The European Day of Languages is the reason to celebrate the diversity of European languages. Our pupils made crafts, sent postcards, played Kahoot, recorded videos and sang songs and made part of the eTwinning project EDL selfie 2019 aimed at developing language awareness and promoting European citizenship. Teacher : Anezina Xydous

1501, 2020

Challenge Box 2 – eTwinning

Challenge Box 2 is the new eTwinning project for our Primary 4 pupils. Throughout this project, our pupils together with pupils their age from Portugal, Turkey and France will have to deal with exciting challenges concerning culture, language and communication. This project will be the perfect way to boost their creativity, promote critical thinking and improve their English language skills. Teacher : Anezina Xydous

1401, 2020

Hands of The World – eTwinning

Hands of The World-HOTW: Can you SEE what we SAY. This project, initiated by the School of Education and Social Work at the University of Dundee, brings children from around the world together. Through the use of music, English, their native languages and Makaton they are invited to preserve their linguistic identities and develop an understanding and awareness of other languages and cultures. HOTW is a fully inclusive project for learners of all ages, abilities and nationalities. Learners engage in a range of activities each month to work collaboratively with others around the world to create collaborative videos, undertake challenges of the week, use traditional and modern methods of communication, and most importantly, learn from one another. Teacher: Anezina Xydous

Go to Top