Επίσκεψη στο Εθνικό Αστεροσκοπείο / γ’ Γυμνασίου

Εθνικό Αστεροσκοπείο

Με γνώμονα τη βιωματική μάθηση και τη θετική της επίδραση στη μόρφωση των παιδιών τα παιδιά της γ’ Γυμνασίου επισκέφτηκαν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο επικεντρώνεται στην εφαρμοσμένη έρευνα μέσω της υλοποίησης διεθνών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων μέσω μετρήσεων και υπολογιστικών εργαλείων, την εκπόνηση σχετικών μελετών και την εντατικοποίηση της προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών, την πληροφόρηση και υποστήριξη της Πολιτείας, του ιδιωτικού, δημόσιου τομέα και του κοινού.

Επιστροφή στο Γυμνάσιο

2022-09-30T19:45:12+03:00
Go to Top